III edycja Minigrantów IKEA Warszawa rozstrzygnięta

14 września 2015

Działania na rzecz rozwoju i edukacji dzieci oraz ochrony środowiska naturalnego to główne obszary wspólnych działań, jakie podejmie IKEA Warszawa z laureatami trzeciej edycji konkursu Minigranty. Do współpracy zostały zaproszone: Fundacja Druga Strona Lustra, Fundacja Ex Animo, Fundacja Samosterowna oraz Zespół placówek specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Minigranty IKEA Warszawa to, organizowany od trzech lat przez sklepy w Jankach i na Targówku, konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, które realizują projekty zgodne ze statutowymi obszarami realizowanych przez IKEA działań CSR. Są nimi: edukacja i rozwój dzieci oraz ochrona środowiska. Każdego roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska NGO. Podobnie było podczas tej edycji, do której zgłosiło się kilkadziesiąt fundacji, stowarzyszeń i organizacji z Warszawy i okolic. Spośród nich IKEA Warszawa wybrała cztery, z którymi podejmie roczną współpracę.

Trzecia edycja konkursu Minigranty pokazała nam, że powstają nowe ciekawe inicjatywy związane z CSR w Warszawie. Wybór najlepszych projektów, spośród wszystkich nadesłanych, nie był łatwy. W tym roku zdecydowaliśmy się na współpracę z czterema organizacjami, których propozycje były najbliższe naszym celom zaangażowania społecznego – komentuje Nelly Werle, koordynatorka konkursu Minigranty IKEA Warszawa.

Pierwszy z laureatów, Fundacja Ex Animo, wspiera dzieci dotknięte chorobą nowotworową. Dba o pozyskanie środków na poprawę warunków leczenia małych pacjentów, zakup sprzętu i remonty Kliniki Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Wspólnie z IKEA Warszawa będzie realizować projekt „Kącik dobrej nadziei”, którego celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, dostosowanej do potrzeb małych i większych pacjentów Oddziału Dziennego Chemioterapii oraz ich rodzin.

Kolejny minigrantowicz, Fundacja Samosterowna, to organizacja działająca na rzecz edukacji demokratycznej dzieci, opartej na relacji pełnej szacunku i wiary w możliwości dziecka. Pozwala to dzieciom odnaleźć swoje pasje oraz uczy je reagować na wyzwania zmieniającego się świata. IKEA pomoże fundacji w realizacji projektu „Wolna Szkoła Wilanów – ogród otwarty”, który ma za zadanie zapoznać dzieci z lokalnym środowiskiem przyrodniczym, rozbudzić zainteresowanie florą i fauną najbliższego otoczenia, dostarczyć wiedzy potrzebnej do świadomego dbania o ekosystem.

Głównym zadaniem następnej wybranej organizacji – Fundacji Druga Strona Lustra – jest łamanie tabu wokół zaburzeń psychicznych wśród najmłodszych – zarówno dzieci, jak i młodzieży. Organizacja prowadzi warsztaty w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, szerzy wiedzę w szkołach z zakresu psychoprofilaktyki oraz uczy dzieci rozmawiać o zdrowiu psychicznym. Razem z IKEA Warszawa zrealizuje projekt, który ma na celu zapewnienie dzieciom z oddziału psychiatrii warunków ułatwiających powrót do zdrowia, rozwój i kreatywne działania – „Ogród po drugiej stronie lustra”.

IKEA zaprosiła do współpracy także Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, który działa dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Placówka istnieje od blisko 40. lat i prowadzi nauczanie w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole przysposabiającej do pracy. Dzięki wsparciu w ramach Minigrantów możliwa będzie realizacja projektu, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, wyrównywanie szans rozwoju oraz promowanie działań edukacyjnych budujących świadomość ekologiczną – „Segregacja odpadów żywnościowych”.

Współpraca w ramach trzeciej edycji Minigrantów potrwa do 31 sierpnia 2016.