II edycja konferencji „Czas na ESG”

23 sierpnia 2023

W kolejnej edycji konferencji „czas na ESG!” wezmą udział członkowie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Osią tematyczną wydarzenia będą zagadnienia takie jak raportowanie zgodne ze standardami ESRS, dekarbonizacja oraz różnorodność i włączanie.

Konferencja skupiająca się na praktycznym wymiarze przygotowań do realizacji wyzwań w obszarze ESG odbędzie się w dniach 27-28 września w ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie. Do grona ekspertów zaproszono m.in. byłą Prezeskę i Dyrektorkę Generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Marzenę Strzelczak – oraz członka zarządu Forum – Roberta Adamczyka. Spotkanie to platforma do wymiany doświadczeń takich jak dobre praktyki, ale i błędy, niepewność i ryzyka występujące drodze do zrównoważonego rozwoju.

Agenda wydarzenia podzielona jest na sesje wspólne i równoległe ścieżki tematyczne. ESG dotyka każdej sfery działania organizacji, zarówno procesów wewnętrznych, jaki operacji w ramach łańcucha wartości czy dialogu z interesariuszami. Organizatorzy poruszą kluczowe kwestie i dadzą uczestnikom możliwość wyboru zagadnień, które są najbliższe codziennej praktyce.

Dwudniowa konferencja to nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale też czas na networking i możliwość spotkania innych profesjonalistów mierzących się z tymi samymi wyzwaniami. Wymiana doświadczeń, dyskusja i wspólne szukanie rozwiązań dla palących kwestii to sedno nadchodzącego wydarzenia.

Szczegółowy program i sylwetki ekspertów są dostępne na stronie www.czasnaesg.pl

Źródło: inf. pras.