II Anty-Konferencja CSR – poszerzona relacja

16 października 2014

Już po raz drugi odbyła się Anty-Konferencja CSR, wydarzenie zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, skupiające liderów oraz specjalistów CSR z całej Polski. Nowatorska, otwarta formuła inspirowała do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz wspólnego kreowania najlepszych rozwiązań i standardów działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

15 października w Domu Handlowym Braci Jabłkowskich w Warszawie odbyła się II Anty-Konferencja CSR, organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W wydarzeniu udział wzięło 130 uczestników, reprezentujących kluczowe środowiska dla tematyki odpowiedzialnego biznesu: sektor biznesowy, świat nauki, organizacje pozarządowe oraz administrację państwową.

Konferencję otworzyła Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W szczególności zwróciła uwagę na otwartą formułę wydarzenia, opartą na czterech filarach: wiedzy, inspiracjach, innowacjach oraz networkingu. Podkreśliła, iż celem Anty-Konferencji jest przede wszystkim właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń, wzajemne inspiracje oraz nawiązywanie kontaktów między uczestnikami – osobami na co dzień zajmującymi się tematyką odpowiedzialnego biznesu.

Tematyka poszczególnych sesji również była wynikiem wcześniejszych konsultacji z uczestnikami, którzy podczas rejestracji zgłaszali tematy, o których chcieliby dyskutować. Tematy te zostały pogrupowane w następujące obszary tematycznne: innowacje społeczne, angażowanie interesariuszy, zrównoważone miasta, łańcuch dostaw, ekologia przyszłości, mierzenie efektywności CSR, budowanie partnerstw, pracownicy oraz trendy CSR.

Inspiracją do dyskusji było wystąpienie gościa specjalnego – Laury Bergedieck z Carbon Disclosure Project, jednej z najbardziej znanych międzynarodowych organizacji przeciwdziałających zmianom klimatycznym. W swoim wystąpieniu Laura opowiedziała m. in. o tym jakie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i środowiska biznesowego mają strategie klimatyczne.

Po wystąpieniu gościa specjalnego uczestnicy rozeszli się do stolików tematycznych, aby rozpocząć dyskusje w najbardziej interesujących ich obszarach. Odbyły się trzy, każda trwająca 1h 15min, sesje dyskusyjne, prowadzone równolegle dla kilku tematów, łącznie obejmując 22 zagadnienia. Każda dyskusja prowadzona była przez moderatora, a zapis tego co działo się w grupach w kreatywny sposób ilustrowany był na bieżąco przez ryślicieli.

Dyskutowano o trendach CSR w Polsce i na świecie, odnosząc je wzajemnie do siebie. Szeroko omawiano kwestię partnerstw, w szczególności biznesu z uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi, jako sposobu na rozwój. Bardzo dynamicznie i integrująco przebiegała praca w grupach zajmujących się zagadnieniem grywalizacji i wykorzystania elementów gier do działań CSR. Rozmawiano także o problemach jawności i przejrzystości: co i w jaki sposób należy komunikować, co firma lub organizacja może zyskać, ale także co potencjalnie stracić. Aż trzy spośród sesji tematycznych poświęcono zagadnieniu mierzenia działań CSR, w szczególności ich efektywności i siły oddziaływania.

Pełen spis 22 grup tematycznych, sformułowanych na podstawie preferencji uczestników, przedstawia się następująco:

 1. Wyzwania dialogu społecznego
 2. Angażowanie interesariuszy w dialog
 3. Jak rozmawiać z otoczeniem – narzędzia dialogu społecznego
 4. Raportowanie środowiskowe – szanse i wyzwania
 5. Ekologia w DNA firmy
 6. Grywalizacja: zrób to sam
 7. Gdzie jest miejsce biznesu w zrównoważonym mieście?
 8. Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw – od czego zacząć?
 9. Jawność i przejrzystość – nowy trend w biznesie
 10. Trendy w polskim CSR
 11. Trendy w światowym CSR
 12. Partnerstwo biznesu i uczelni sposobem na rozwój
 13. Jak połączyć siły? O współpracy biznesu z NGO
 14. Jak zaangażować pracowników w CSR?
 15. CSR – jak mierzyć niemierzalne?
 16. Jak zmierzyć wpływ społeczny firmy?
 17. Mierzenie CSR. Czy wystarczy efektywność?
 18. „Getting more from less for more”, czyli o co chodzi w innowacjach społecznych
 19. Biznes na rzecz innowacji społecznych
 20. Jak mądrze wspierać innowacje społeczne?
 21. Zarządzanie różnorodnością – jak przekonać nieprzekonanych
 22. Wolontariat pracowniczy – jak budować wiarygodność i zaufanie?

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy spotkali się ponownie, aby pod przewodnictwem Mirelli Panek-Owsiańskiej dokonać podsumowania całości wydarzenia. Tym, co powracało we wszystkich opiniach była – poza wysokim poziomem merytorycznym – niezwykle pozytywna i energetyczna atmosfera. Uczestnicy wyszli z konferencji nie tylko uzbrojeni w nową wiedzę i kontakty, ale także z poczuciem iż zawodowo towarzyszą im ludzie, których łączą wspólne wartości i walka o ich realizację poprzez działania społecznie odpowiedzialne.

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy II Anty-Konferencji CSR mogli pod opieką przewodnika zwiedzić Dom Towarowy Braci Jabłkowskich i posłuchać o jego historii, w której społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywała znaczącą rolę jeszcze w czasach przedwojennych.

Małgorzata Chmielecka