Henryk Wujec o roli dialogu

12 listopada 2019

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński, Coca-Cola HBC Polska, Deloitte, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, Orange Polska, Siemens,

21 października odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Gospodynią wydarzenia była Bożena Leśniewska, Wiceprezes Zarządu Orange Polska, a gościem specjalnym był Henryk Wujec – działacz społeczny i opozycyjny. Udział wzięli również przedstawiciele następujących firm, partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ABC Czepczyński, Coca-Cola HBC, Deloitte, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, Orange Polska, Siemens Polska.

Podczas październikowego spotkania wypracowano czwartą i piątą rekomendację Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Treści rekomendacji:

  1. Cele Zrównoważonego Rozwoju pozostają aktualnym i pilnym wyzwaniem dla biznesu. Ich realizacja jest możliwa jedynie dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez szerokie grono uczestniczek i uczestników reprezentujących różne sektory, branże a także indywidualne osoby.
  2. Odpowiedzialny biznes ma wyjątkową rolą do odegrania w wykorzystaniu i upowszechnieniu dialogu. Oparty na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu zarówno różnic jak i podobieństw między jego uczestnikami oraz otwartość na tworzeniu wspólnej wartości dialog jest najlepszą formą pokonywania trudności i konfliktów. Tylko taki dialog daje szansę na wypracowanie trwałych i zrównoważonych rozwiązań dla dobra planety i spójnego rozwoju społeczeństw.

Wszystkie rekomendacje dostępne są tutaj >>>.

Henryk Wujec podczas swojego wystąpienia podkreślił, jak ważna jest rola dialogu, zwłaszcza w kontekście biznesowym. Firmy, które skutecznie komunikują się ze swoimi interesariuszami zyskują dodatkowe szanse na rozwój. Dialog jest też narzędziem pomocnym w rozwiązywaniu palących problemów społecznych i środowiskowych. Więcej o spotkaniu ROP tutaj >>>.