Henkel Polska w raporcie „Współodpowiedzialny Biznes 1989-2014”

30 listopada 2014

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Henkel Polska, jako jeden z kilkunastu liderów społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażował się w dyskusję nad rozwojem idei odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w Polsce. Jej swoistym zapisem jest raport „Współodpowiedzialny Biznes 1989-2014” przygotowany przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK.

Publikacja podsumowuje ćwierć wieku budowania tradycji odpowiedzialnego biznesu w Polsce i zadaje ważne pytania o jego przyszłość w Polsce. W raporcie znalazło się także miejsce na przedstawienie wielu wiodących korporacyjnych praktyk z zakresu odpowiedzialności społecznej ostatnich 25 lat.

Raport został po raz pierwszy zaprezentowany podczas konferencji zorganizowanej przez THINKTANK, która odbyła się 26 listopada 2014 na Stadionie Narodowym, i która zainaugurowała „Rok Odpowiedzialności”. Podczas konferencji dyskusja toczyła się wokół tematów odpowiedzialności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego oraz związanych z nimi kwestii, takich jak: zarządzanie przez wartości, zaufanie społeczne, zaangażowanie i odpowiedzialność przedsiębiorstw czy szeroko pojęta edukacja.

Podczas debaty zatytułowanej: „Jak na rosnącą złożoność i wyzwania w otoczeniu odpowiadają firmy? Najlepsze praktyki polskich firm i organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wzorzec dla administracji i innych firm” zaprezentowane zostały dobre praktyki polskich przedsiębiorstw w różnych obszarach odpowiedzialności, takich jak m.in.: zaangażowanie społeczne, edukacja, obecność w internecie, innowacje, środowisko, kampanie społeczne, profilaktyka prozdrowotna, współpraca z NGO czy odpowiedzialność wobec pracowników.

Uczestnikiem tej debaty była także firma Henkel Polska, która zaprezentowała się z perspektywy realizowanej z sukcesem w firmie polityki różnorodności. W jej imieniu głos zabrała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej. – Dla Henkla, firmy działającej na ponad 75 rynkach na świecie i zatrudniającej pracowników 125 narodowości, różnorodność jest zarówno rzeczywistością dnia codziennego jak i koniecznością biznesową. Jest także warunkiem sukcesu, gdyż tylko dzięki wielokulturowości i wielonarodowości naszych pracowniczych zespołów jesteśmy w stanie odnosić sukcesy na tak wielu odmiennych geograficznie i kulturowo rynkach. Ale idea różnorodności oferuje także skuteczną odpowiedź na wyzwania demograficzne, z którymi firma musi i będzie musiała się w najbliższej przyszłości mierzyć, a wśród których są: wzrost roli społecznej i ekonomicznej coraz lepiej wykształconych kobiet, starzenie się społeczeństw i przesuwanie wieku emerytalnego czy odmienne oczekiwania i motywacje najmłodszych grup pracowników – mówiła Dorota Strosznajder. W dalszej części wypowiedzi zaprezentowała projekt społeczny aktywizacji zawodowej dla kobiet pozostających długo poza rynkiem pracy zatytułowany W drodze do pracy, który Henkel Polska realizuje we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet.

W podsumowaniu tego panelu padły ważkie słowa zwracające uwagę na zmiany stopniowo zachodzące w podejściu firm do społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rozumiana już nie tylko jako społeczna charytatywność w reakcji na istniejące określone potrzeby i deficyty społeczne czy też jedno z narzędzi zarządzania biznesowego, np. budowania reputacji marek. Na przyszłość więc oczekuje się, że w coraz większym stopniu odpowiedzialność firm będzie się manifestować autentyczną troską o największe społeczne wyzwania przyszłości, które firmy odpowiedzialne będą starać się z wyprzedzeniem adresować.

Źródło: informacja prasowa