Henkel osiągnął cele zrównoważonego rozwoju do 2015 r.

26 lutego 2016

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Henkel zrealizował cele pośrednie zawarte w swojej Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r., wyznaczył sobie nowe ambitne cele do 2020 r. oraz opublikował 25. Raport Zrównoważonego Rozwoju. Pierwszy Raport firma wydała w 1992 r., kiedy to odbyła się Konferencja ONZ na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro.

Rok 2015 był ważny dla firmy Henkel: Osiągnęliśmy cele pośrednie za ostatnie 5 lat zawarte w naszej długoterminowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Nie spoczywamy jednak na laurach i już myślimy o przyszłości. Aby osiągać dalsze postępy w zrównoważonym rozwoju, wyznaczyliśmy nowe ambitne cele do 2020 r. oraz zdefiniowaliśmy dodatkowe obszary działania w całym łańcuchu wartości – powiedziała Kathrin Menges, wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz członek Rady Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel.

Cele pośrednie osiągnięte – nowe ambitne plany do 2020 r.

Osiągać więcej jednocześnie wykorzystując mniejszą ilość zasobów oraz potroić efektywność do 2030 r. – to główny cel Strategii Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel. Firma poczyniła ogromne postępy w realizacji tego celu, przekraczając swoje cele pośrednie za okres od 2011 do 2015 r.:

  • Wydajność energetyczna wzrosła o 18 procent
  • Zużycie wody spadło o 23 procent
  • Ilość odpadów zmalała o 17 procent
  • Bezpieczeństwo pracowników wzrosło o 33 procent
  • Sprzedaż wzrosła o 11 procent.

W sumie Henkel poprawił stosunek między kreowaną wartością a tzw. śladem środowiskowym o 38 procent.

Nowe cele firmy są następujące: do 2020 r. Henkel planuje zmniejszyć emisję CO2 w swoich zakładach produkcyjnych, zużycie wody oraz ilość odpadów o 30 procent na każdą tonę produktu, w porównaniu ze wskaźnikami z 2010 r. Jednocześnie bezpieczeństwo w miejscu pracy ma wzrosnąć o 40 procent, a wartość sprzedaży o 22 procent na tonę produktu. Osiągnięcie tych celów będzie oznaczało w sumie zwiększenie efektywności o 75 procent w porównaniu z 2010 r.

63 tysiące dzieci objętych projektem edukacyjnym Henkla

Henkel dąży do ograniczania śladu środowiskowego swoich działań a równocześnie promuje zasady odpowiedzialnego i zrównoważonego stylu życia w dialogu z dostawcami, klientami i konsumentami. W 2015 firma kontynuowała projekt Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju, w którego realizację aktywnie włącza swoich pracowników. Przechodzą oni szkolenie, uzyskując wiedzę z zakresu zrównoważonych, przyjaznych środowisku zachowań, a następnie dzielą się nią z uczniami szkół podstawowych. Od 2012 r. Ambasadorami Zrównoważonego Rozwoju zostało blisko 6200 pracowników Henkla. W prowadzonych przez nich zajęciach edukacyjnych wzięło udział łącznie 63 tysiące uczniów w 43 krajach.

Osiągnięcia Henkla na polu zrównoważonego rozwoju zostały ponownie docenione w 2015 r. Firma znalazła się w indeksie “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” Index oraz osiągnęła status „Złoty” w rankingu EcoVadis. Henkel otrzymał także nagrodę RobecoSAM’s Silver Class.