Henkel opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2018 rok

27 lutego 2019

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Henkel opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2018 rok. W publikacji podkreślono rolę, jaką w działaniach CSR firmy odgrywają takie kwestie jak efektywność korzystania z zasobów w skali globalnej, działania w sprawie ochrony klimatu, zobowiązania w zakresie wdrażania założeń gospodarki obiegu zamkniętego i korzystanie z opakowań przyjaznych środowisku.

W ubiegłym roku firma Henkel podejmowała kolejne działania dążąc do realizacji założeń swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych tematów był plastik — firma stawia przed sobą cele związane gospodarką obiegu zamkniętego, dotyczące ograniczania zużycia oraz ponownego wykorzystywania materiałów opakowaniowych.

— Zrównoważony rozwój od dawna jest jednym z priorytetów strategii firmy Henkel. Dziś po raz 28. informujemy o efektach naszych starań, zmierzających do ograniczania zużycia zasobów. We współpracy z partnerami podjęliśmy i realizowaliśmy wiele projektów, inicjatyw i działań — powiedziała Kathrin Menges, wiceprezes ds. zarządzania personelem i przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel.

Strategia zrównoważonego rozwoju Henkla do 2030 zakłada stałe zmniejszanie wpływu działań firmy na środowisko przy równoczesnej realizacji wytyczonych celów biznesowych z korzyścią dla klientów, konsumentów i społeczności, w których firma działa. Henkel aktywnie wspiera realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W kontekście paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu, Henkel chce przyczynić się do ograniczania efektów globalnego ocieplenia. Na początek firma zamierza zmniejszyć emisję dwutlenku węgla emitowanego w procesach produkcyjnych o 75% do 2030 r. Henkel chce także, aby do 2030 r., 100% energii elektrycznej zużywanej przez nią w procesie produkcji, pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie marki i technologie Henkla są projektowane w taki sposób, że mają umożliwiać ograniczanie emisji CO 2 także w fazie ich wykorzystania przez klientów i konsumentów. W tym zakresie firma stawia sobie konkretny cel: 50 mln ton CO 2 mniej do roku 2020.

W zakresie opakowań Henkel skupia się na ograniczaniu zużycia i ponownym wykorzystywaniu materiałów opakowaniowych, a także na zwiększaniu udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań. W ramach nowej strategii dotyczącej opakowań firma postawiła sobie ambitny cel – do 2025 r. 100% opakowań jej produktów ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Na koniec 2018 r. udało się osiągnąć ten cel w przypadku ponad 80% opakowań. Co więcej, do 2025 r. plastikowe opakowania produktów Henkla, oferowane na rynku europejskim, mają być wytwarzane aż w 35% z plastikowych odpadów — na koniec 2018 r. wskaźnik ten osiągnął prawie 10%.

Tak samo ważnym krokiem do zrównoważonego rozwoju jest to, że 50 000 pracowników wcieliło się w rolę Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju.

— Zaangażowanie naszych pracowników na całym świecie jest kluczowym czynnikiem, sprzyjającym realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatnich kilku lat blisko 50 000 naszych pracowników przeszło szkolenie na Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Ich zadaniem jest dzielenie się wiedzą w kontaktach z klientami i znajomymi, a także w trakcie licznych projektów realizowanych w społecznościach lokalnych, szkołach i na uczelniach wyższych. — powiedziała Kathrin Menges.

 

Źródło: inf. pras.