Healthy planet, healthy people – Dzień ONZ w Polsce po raz pierwszy z FOB

23 października 2017

24 października przypada Dzień ONZ. Tego dnia w 1945 roku weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych i począwszy od 1948 roku na całym świecie, a w tym roku także w Polsce, obchodzone jest święto Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji przedstawiciele Rodziny ONZ w Polsce, administracji i biznesu spotkają się w Warsaw Trade Tower w Warszawie na konferencji pod hasłem „Healthy planet, healthy people”. Organizatorami wydarzenia są Rodzina ONZ w Polsce i Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Hasło tegorocznych obchodów UN Day 2017 w Polsce ”Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie” jest spójne z globalnym przesłaniem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska – Healthy planet, healthy people. W ten sposób organizatorzy chcą zaakcentować nierozerwalny związek pomiędzy środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, ściśle nawiązując do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Powinni smy rozwijać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować inicjatywy które mają na celu ochronę zasobów przyrody, wspierać rozwój postaw i technologii przyjaznych środowisku. Jako organizacja pozarządowa, posiadająca 26-letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska, pragniemy być aktywnym partnerem mogącym w sposób kompetentny wskazać aktualne problemy i potrzeby środowiska, a także zaproponować konkretne działania, których wspólna realizacja służyłaby zarówno realizacji SDGs, jak też rozwojowi organizacji i instytucji pozostających w Partnerstwie Razem dla Środowiskapowiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Mając na uwadze, że powiązanie środowiska z globalnymi problemami natury ekonomicznej i społecznej, problemami bezpieczeństwa, sprawiedliwości i dobrobytu człowieka jest ważnym tematem nie tylko dla Agend ONZ w Polsce, do udziału w wydarzeniu zaproszono także przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych i organizacji, z którymi współpracuje Rodzina ONZ w Polsce.

Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu i partnerstw sektorowych i międzysektorowych. Stąd pomysł włączenia się Forum Odpowiedzialnego Biznesu w organizację Dnia ONZ  w Polsce oraz zaproszenie  do udziału naszych partnerów – organizacji biznesowych. Zależy nam na tym, by uwzględnienie SDGs w strategiach biznesowych stało się w Polsce standardem w firmach odpowiedzialnych społecznie. Nie do przecenienia są więc właśnie takie spotkania. To szansa  na zdobycie wiedzy, inspiracji i nawiązanie bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości  zaowocować nowymi partnerstwami. powiedziała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

UN Day będzie szansą bliższego poznania działań Agend ONZ w Polsce i organizacji z ONZ związanych. Ważnym elementem spotkania będzie także debata przedstawicieli firm zaangażowanych w Partnerstwo „Razem dla Środowiska”, poświęcona wpływowi biznesu na środowisko i świat oraz realizowanym działaniom w zakresie zwiększenia wpływu pozytywnego a ograniczenia negatywnego.

Ramowy program wydarzenia:

Panel dyskusyjny Healthy Planet 
UNIC, IOM, BANK ŚWIATOWY, UNEP/GRID-Warszawa
Panel dyskusyjny Healthy People 
UNHCR, WHO, UNESCO, UNICEF, Global Compact Network Poland
Prezentacja Hackathon/ e-book dla biznesu
Razem dla środowiska
Panel dyskusyjny poświęcony roli biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dobre praktyki przedsiębiorstw z różnych branż przedstawią:·         Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska

·         Grażyna Kaczyńska, Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Polpharma

·         Alicja Bieszyńska, główny specjalista ds. rozwoju biznesu, SKANSKA

prowadzenie: Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dokładny program spotkania dostępny jest na stronie www.gridw.pl/unday2017

Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji i obchodach Dnia ONZ przedstawicieli firm, organizacji i instytucji, którym szczególnie bliskie jest poszanowanie tych wartości.

W osoby zainteresowane, które nie mogą wziąć w nim udziału zapraszamy do śledzenia wydarzenia online. W trakcie spotkania prowadzony będzie streaming na profilu FB/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

źródło: informacja własna