Grupy EFRAG ds. sektorowych ESRS

4 października 2023

EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej – ang. European Financial Reporting Advisory Group) reaktywuje grupy sektorowe umożliwiając szerokiemu gronu specjalistów branżowych dostarczanie komentarzy i wkładu podczas prac nad sektorowymi ESRS (Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju – ang. European Sustainability Reporting Standards).

Dotyczy to następujących sektorów:

  • Rolnictwo i rybołówstwo
  • Usługi w zakresie żywności i napojów
  • Górnictwo, węgiel i wydobywanie
  • Pojazdy silnikowe
  • Olej i gaz
  • Produkcja energii i przedsiębiorstwa energetyczne
  • Transport drogowy
  • Tekstylia, akcesoria, obuwie i biżuteria

Szczegóły na stronie EFRAG (w tym dotyczące rejestracji).