Grupa VELUX z tytułem „Etyczna Firma 2021”

13 kwietnia 2022

Dotyczy firmy: Grupa Velux,

W tegorocznym konkursie „Etyczna Firma” wśród wyróżnionych znalazła się Grupa VELUX – producent okien dachowych. Nagroda jest docenieniem przyjętego przez firmę sposobu prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i szacunku do wszystkich interesariuszy.

Celem konkursu „Etyczna Firma” jest promowanie wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji. Podstawowymi kryteriami konkursu jest etyka i uczciwość. Firmy zainteresowane udziałem w inicjatywie powinny postępować zgodnie z prawem i normami etycznymi, odnosić się z szacunkiem do partnerów biznesowych, stosować zasady uczciwej konkurencji, budować wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami, angażować się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy. Konkurs „Etyczna Firma” organizowany jest od ośmiu lat, a udział w nim jest bezpłatny.

– Cieszę się, że kapituła konkursu Etyczna Firma postanowiła wyróżnić Grupę VELUX, dla której etyka i uczciwość w prowadzeniu biznesu, szacunek i wsparcie okazywane pracownikom i pozostałym interesariuszom są podstawowymi wartościami, na których budujemy sukces naszej firmy – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

W tegorocznej edycji wzięły udział 154 firmy, a laureatów wyróżniono w trzech kategoriach. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu oraz nagrodzonych firm znajduje się na stronie.

Źródło: inf. pras.