Grupa Velux stawia na niskoemisyjną i ekologiczną produkcję. W 2020 roku emisja dwutlenku węgla ma być o połowę niższa niż w 2007 roku

15 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: Grupa Velux,

Zgodnie z globalną strategią do 2020 roku emisja dwutlenku węgla zakładów produkcyjnych Grupy Velux ma być o połowę niższa niż w 2007 roku. W polskich fabrykach udało się już ograniczyć emisję o 16 proc. Dodatkowo do produkcji okien w 96 proc. wykorzystywane jest certyfikowane drewno. Zrównoważone produkty, czyli takie, które w całym cyklu życia – od produkcji do utylizacji – mają jak najmniejszy wpływ na środowisko, są podstawą oferty firmy.

Docelowym obszarem naszego działania w zakresie społecznej odpowiedzialności jest wpływanie na obszar, który nazywamy zrównoważonym życiem w budynkach. Ma on wpływ zarówno na aspekty społeczne, jak i ekonomiczne oraz środowiskowe naszego świata – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Jacek Siwiński, dyrektor generalny Velux Polska. – W dzisiejszych czasach 90 proc. czasu spędzamy w budynkach, więc mają one większy wpływ na nasze zdrowie i na naszą wydajność, niż chociażby sposób odżywiania. Wiemy też, że budynki zużywają 40 proc. energii. Jeżeli szukamy rozwiązań, by sprostać jakichkolwiek wyzwaniom klimatycznym, to musimy ich szukać również w obszarze budynków, zarówno tych nowo budowanych, jak i tych już istniejących.

Grupa Velux podkreśla, że od lat zajmuje się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Podejmuje w tym celu inicjatywy, które nie tyko optymalizują wydajność energetyczną budynków, lecz także uwzględniają zdrowie i samopoczucie ludzi. Jedną z takich globalnych inicjatyw jest wdrożenie w życie koncepcji domów aktywnych, w których zachowana jest równowaga pomiędzy niskim zużyciem energii, zdrowym klimatem wewnętrznym a ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. W latach 2012–2015 spółka zainwestowała w Polsce 500 mln zł w produkcję okien nowej generacji.

Nasza polityka środowiskowa jest bardzo ambitna. Stawiamy sobie cele ambitniejsze niż te narzucane przez Unię Europejską. W roku 2020 nasza emisja dwutlenku węgla będzie dwukrotnie niższa niż w 2007 roku. To oznacza, że osiągniemy ten cel 9 lat wcześniej niż cała Europa – podkreśla Siwiński. – Mamy konkretne osiągnięcia, przykładowo w Polsce od 2010 roku nasza emisja spadła już o 16 proc., mimo że nasza produkcja znacznie się zwiększyła.

Jednym z warunków osiągnięcia postawionego przez Grupę celu jest efektywne zarządzanie energią w zakładach produkcyjnych. Polskie fabryki Velux przeszły pozytywnie audyt energetyczny i na początku 2015 roku otrzymały certyfikaty ISO 50001. Spełniły tym samym wymogi dyrektywy unijnej odnośnie do efektywności energetycznej przedsiębiorstw i dołączyły do nielicznego wciąż w Polsce grona firm mających system zarządzania energią zgodny z tą normą.

– Korzyści wynikające ze społecznej odpowiedzialności są przeróżne. Z jednej strony mówimy o korzyściach bardzo wymiernych, czyli konkretnych oszczędnościach finansowych – przekonuje dr Agata Gruszecka-Tieśluk, menedżerka ds. zarządzania wiedzą z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Mówimy też o bardzo ważnym aspekcie budowania relacji. Jeżeli budujemy relacje z dostawcami, z klientami, to wpływamy na ich lojalność, a to się przekłada potem także na konkretne wyniki finansowe.

Firma Velux, która ostatnio przystąpiła do strategicznego partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opublikowała równocześnie raport CSR podsumowujący 10-letnie badania na temat zrównoważonego życia w budynkach oraz cyklu życia produktu. Wynika z niego m.in., że dobrze zaprojektowany produkt od początku procesu produkcji do utylizacji może przynieść zdecydowane oszczędności np. w emisji CO2.

Chodzi o takie zaprojektowanie produktów, które sprawi, że ich oddziaływanie na środowisko w całym cyklu ich życia będzie jak najmniejsze – tłumaczy dr inż. Joanna Witczak z Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – Te korzyści środowiskowe powinny już być monitorowane na etapie projektowania nowych produktów. W przypadku istniejących produktów te zmiany mogą być wprowadzane na bieżąco i stąd tak ważne jest weryfikowanie i monitorowanie tego oddziaływania.

Zrównoważone produkty stają się elementem walki konkurencyjnej między firmami. Ekspertka przytacza dane z Komisji Europejskiej, według których rynek produktów niskoemisyjnych i zrównoważonych wart jest na świecie 4 bln euro, a za ponad jedną piątą odpowiadają kraje Unii Europejskiej. Dynamika tego rynku oceniana jest na 4 proc. rocznie.

Raport Velux jest pierwszą tego typu publikacją w branży stolarki budowlanej.

Mam nadzieję, że to będzie miało również efekt edukacyjny i inni gracze z naszej branży też pokuszą się o tego typu działalność. Branża stolarki jako branża, która jest bardzo blisko budownictwa, która ma wpływ na to, jakie warunki będą tworzone w budynkach zarówno pod względem energetycznym, jak i pod względem klimatu wewnętrznego jest branżą bardzo ważną dla ludzi – podkreśla Jacek Siwiński.

źródło: ©Newseria