Grupa VELUX likwiduje działalność w Rosji i na Białorusi

7 kwietnia 2022

Dotyczy firmy: Grupa Velux,

Grupa VELUX podjęła decyzję, aby całkowicie zakończyć swoją działalność w Rosji i na Białorusi. Decyzja ta jest następstwem ogłoszenia w ubiegłym miesiącu przez Grupę VELUX zawieszenia wszystkich działalności w Rosji i na Białorusi w związku z wojną w Ukrainie.

W ciągu najbliższego miesiąca zostaną uregulowane wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli_ek i klientów_ek, a osoby zatrudnione zostaną zwolnione. Następnie Grupa złoży wnioski o dobrowolną likwidację spółek w Rosji i na Białorusi, tak aby ich działalność w tych krajach została oficjalnie zamknięta zgodnie z tamtejszym prawem. Grupa VELUX zatrudnia łącznie 72 osoby w biurach sprzedaży w Rosji i na Białorusi, ale nie posiada w tych krajach ani zakładów produkcyjnych, ani nieruchomości.

– Od pewnego czasu analizowaliśmy naszą sytuację w Rosji i na Białorusi. Wraz z inwazją na Ukrainę, zawiesiliśmy wszystkie nasze operacje w Rosji i na Białorusi, ponieważ nie mogliśmy i nie chcieliśmy kontynuować działalności w tych dwóch krajach z uwagi na powagę sytuacji. Teraz podjęliśmy decyzję o szybkiej i oficjalnej likwidacji ulokowanych tam biur sprzedaży – mówi David Briggs, Prezes Grupy VELUX.

Sytuacja Grupy VELUX w Ukrainie pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Działalność Grupy VELUX jest wstrzymana, wypłacane są pensje pracownikom, którzy zostali odesłani do domów. W ramach wsparcia zatrudnionych i na prośbę rządu ukraińskiego zezwolono na ograniczone dostawy produktów w bezpieczne rejony kraju.

Źródło: inf.pras.