Grupa Santander i Uniwersytet Pensylwanii uruchamiają rekrutację na szkolenie w USA

17 stycznia 2024

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Grupa Santander we współpracy z Uniwersytetem Pensylwanii uruchamia szkolenie Santander | USA Summer Experience – Upenn.  W programie przewidziano 90 miejsc na kampusie uniwersyteckim w Filadelfii. Celem szkolenia jest wsparcie idei kształcenia przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie znajomości języka angielskiego.

Nowe umiejętności zdobywane podczas programów edukacyjnych Santander zwiększają szanse na zatrudnienie osób wchodzących na rynek pracy a także wspierają m.in. procesy przebranżowienia osób, które są już na tym rynku obecne.

Tegoroczny program Santander | USA Summer Experience – Upenn jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 30 roku życia, z 11 krajów, w których obecna jest Grupa Santander (Argentyna, Brazylia, Chile, Niemcy, Meksyk, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Urugwaj). Udział w programie wymaga posiadania znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Kurs Santander | USA Summer Experience – Upenn zapewnia pokrycie kosztów przelotów, zakwaterowania na kampusie, ubezpieczenia medycznego, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zajęć towarzyskich i kulturalnych.

Czas trwania to trzy tygodnie, od 8 do 28 lipca. Program ma pomóc w nauce i ćwiczeniu posługiwania się językiem angielskim, jednocześnie wzmacniając i ćwicząc inne umiejętności, takie jak kompetencje przywódcze, praca zespołowa, komunikacja perswazyjna, komunikacja w mediach społecznościowych. Podczas kursu odbędą się również zajęcia z psychologii, które mają wspierać rozwój kompetencji miękkich, niezbędnych na rynku pracy.

Aplikować można za pośrednictwem strony Santander Open Academy do 13 marca. Szkolenie jest bezpłatne. Żeby aplikować nie trzeba posiadać wykształcenia wyższego, nie trzeba być też klientem Grupy Santander.

– Zanurzenie się w języku, możliwość osłuchania się z nim, to najlepszy sposób na przyspieszenie postępów w uczeniu się języka obcego.  Program, który stworzyliśmy we współpracy z Uniwersytetem Pensylwanii oferuje intensywną naukę w wielokulturowym środowisku. Niebywałą zaletą naszego szkolenia są też okoliczności w jakich każdy swój dzień będą spędzali jego uczestnicy – piękne i kultowe miasto Filadelfia – mówi Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Grupa Santander zwiększa swoje zaangażowanie w edukację i poszerzenie dostępu do rynku pracy. W tym celu angażuje się coraz mocniej w realizację programów edukacyjnych we współpracy z prestiżowymi instytucjami międzynarodowymi. Wszystkie programy szkoleniowe realizowane przez Grupę Santander znaleźć można na platformie Santander Open Academy. Oferowane tam programy są dofinansowywane w 100% przez bank Santander i oferują wysokiej jakości programy merytoryczne przygotowywane we współpracy z fachowcami z wiodących uczelni lokalnych i międzynarodowych. Dostępne na platformie kursy są na bieżąco aktualizowane w zależności od zmieniających się oczekiwań pracodawców w kontekście oczekiwanych kompetencji.

Źródło: inf. pras.