Grupa Polpharma promuje CSR wśród swoich Dostawców

12 października 2017

Dotyczy firmy: Polpharma,

Okolo 120 Dostawców Grupy Polpharma wzięło udział w Konferencji zorganizowanej w ramach wdrażania strategii zrównoważonego łańcucha dostaw. Od 2015 roku Polpharma, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wdraża Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Polpharma i oczekuje od swoich Partnerów biznesowych spełniania dodatkowych wymogów dotyczących przestrzegania praw człowieka, praktyk pracowniczych czy ochrony środowiska. Zorganizowane 3 października wydarzenie pt. Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw. Konferencja Dostawców Grupy Polpharma było jednym z elementów edukacji i wsparcia Dostawców w efektywnym wdrażaniu wymagań Kodeksu Postępowania.

Bardzo się cieszę widząc na sali tylu przedstawicieli naszych Dostawców. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie nie tylko okazją do podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, ale dzięki niemu my, jako firma, także będziemy mogli się doskonalić. Chcemy, aby to spotkanie było początkiem budowy szerokiego forum na rzecz zrównoważonego rozwoju i platformą do dialogu z naszymi Dostawcami” – mówiła podczas otwarcia konferencji Bożenna Kozakiewicz, wiceprezes zarządu Grupy Polpharma.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci, którzy przekazali uczestnikom praktyczną wiedzę dotyczącą najnowszych trendów w obszarze CSR, skutecznych narzędzi oraz dobrych praktyk. Uczestnicy spotkania mieli okazję podyskutować na tematy związane z wdrażaniem programów etycznych, kompleksowym podejściem do ochrony środowiska, dialogiem z interesariuszami, raportowaniem danych pozafinansowych czy zarządzaniem różnorodnością (temat moderowany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Wśród tematów poruszanych przez prelegentów znalazły się również takie obszary jak, zaangażowanie firm w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), aspekt współpracy środowiska naukowego z biznesem i strategiczne podejście do zaangażowania społecznego. Wykład wprowadzający, o społecznej odpowiedzialności biznesu z punktu widzenia polskiego konsumenta, wygłosiła dr hab. Dominika Maison, prof. UW.

Dodatkowo, w ramach wydarzenia Polpharma chciała wyróżnić Dostawców, którzy już teraz, prowadząc swój biznes, wpisują się w realizację wymagań Kodeksu postępowania Dostawców Grupy Polpharma i tym samym zachęcić innych Dostawców do podejmowania działań CSR. Dlatego też jedna z sesji na konferencji została zadedykowana dobrym praktykom Dostawców. Podczas jej trwania 10 Dostawców podzieliło się swoimi doświadczeniami i zaprezentowało swoje działania.

Budowa zrównoważonego łańcucha dostaw jest jednym z elementów kompleksowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i strategicznym zobowiązaniem Polpharmy.  Więcej informacji na temat zrównoważonego łańcucha dostaw znajduje się na stronie internetowej www.dostawca.polpharma.pl

źródło: materiały prasowe firmy