Grupa ORLEN uruchomi nową farmę fotowoltaiczną

16 lutego 2023

Dotyczy firmy: Grupa Orlen,

Energa Green Development, spółka z Grupy ORLEN, uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach realizacji pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie, które wyłoni wykonawcę obiektu.

Farma Mitra powstaje w miejscowości Przykona, w województwie wielkopolskim, na zrewitalizowanych terenach pokopalnianych. Jest ona obecnie największym realizowanym przez Energę z Grupy ORLEN projektem fotowoltaicznym. Według szacunków farma będzie w stanie w ciągu roku wyprodukować energię, która jest w stanie zasilić ponad 30 tys. gospodarstw domowych. Farma powstanie na należących do Energi gruntach w gm. Przykona, w powiecie tureckim (woj. wielkopolskie), zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego kopalni Adamów. Łącznie powstające i działające już w tej lokalizacji moce odnawiane Grupy ORLEN będą w stanie zasilić czystą energią blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych.

– Farma Mitra to jak dotąd największa farma fotowoltaiczna realizowana przez Energę. Jej realizacja to jednak tylko niewielka część szeroko zakrojonego planu realizowanego w ramach strategii Grupy ORLEN. W portfelu posiadamy obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 500 MW. Na etapie inicjowania są kolejne przedsięwzięcia. Dzięki temu wymiernie zwiększymy nie tylko potencjał mocowy OZE w Grupie ORLEN, ale również wzmocnimy swój udział w transformacji krajowego systemu generacji energii elektrycznej – podkreśla Szymon Wojnicki, Prezes Zarządu Energa Green Development.

Jeszcze w tym roku Energa uruchomi też w pełnym zakresie dwie inne farmy fotowoltaiczne. Pierwszą z nich jest farma Gryf o docelowej mocy zainstalowanej zwiększonej z 20 do ok. 26 MW. Obiekt ten powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Przykona, na tych samych gruntach, na których budowana będzie farma Mitra. Drugi projekt to powstająca farma Wielbark w województwie warmińsko-mazurskim o łącznej mocy 62 MW. W ramach farmy Gryf uruchomiono już 12 MW mocy, pozostałe uruchomione zostaną w pierwszym półroczu tego roku, po zmodernizowaniu stacji GPZ Wielbark.

Źródło: info. pras.