Grupa DB Cargo Polska wspiera szpitale i hospicja

4 października 2021

Dotyczy firmy: DB Cargo Polska,

Wolontariat oraz program „Kolej na Pomaganie” nie zwalniają. Wolontariusze DB Cargo Polska postanowili, aby środki przeznaczone na akcje wolontariackie w całości przekazać na pomoc szpitalom i hospicjom.

W tym roku, tak jak i w poprzednim – ze względu na wyjątkową sytuację, grupa wolontariuszy zdecydowała o przekazaniu całego budżetu wolontariackiego na pomoc dla szpitali oraz hospicjów, zlokalizowanych w miejscach, gdzie mieszkają pracownicy DB Cargo Polska i ich rodziny.

Wsparcie Grupy DB Cargo Polska otrzymały cztery placówki na Śląsku oraz jedna w województwie zachodniopomorskim: Hospicjum Domowe w Rybniku, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju, Hospicjum w Żorach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.

Placówkom zostały przekazane środki ochrony przed COVID-19 (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące), materiały opatrunkowe, środki ochrony osobistej oraz urządzenia do pomiaru ciśnienia i temperatury.

Program wolontariacki „Kolej na pomaganie” został opisany w Raporcie opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przez 6 lat do programu włączyło się ponad 500 pracowników Grupy DB Cargo Polska.

Więcej o działaniach i inicjatywach DB Cargo Polska kierowanych do społeczności lokalnych oraz jej pracowników można przeczytać tutaj >> 

Źródło: inf. pras.