Grupa Amica w gronie laureatów konkursu Pracodawca „Rzeczpospolitej”

12 grudnia 2023

Dotyczy firmy: Amica,

Redakcja „Rzeczpospolitej” postanowiła nagrodzić pracodawców, którzy najlepiej poradzili sobie z aktualnymi wyzwaniami. Wśród laureatów konkursu znalazła się Grupa Amica, doceniona za wdrożenie rozwiązań ESG. 

Grupa Amica została wyróżniona w kategorii „za zaangażowanie pracowników w procesy dotyczące zrównoważonego rozwoju, za przejrzyste zasady dotyczące komunikacji z pracownikami oraz za zasady dotyczące zarzadzania firmą”.

Kapituła konkursu wzięła pod uwagę fakt, że w 2022 roku Grupa Amica opracowała strategię ESG o nazwie „Climate for Action”, określającą korporacyjne ambicje i cele zrównoważonego rozwoju oraz wprowadziła dokumenty takie jak Kodeks Etyki, Polityka Pracy Zdalnej czy Polityka Zarządzania Różnorodnością.

Nagroda została przyznana również za uruchomiony przez Grupę Amica program związany z ochroną zdrowia AmiCare – Strefa zdrowia i relaksu, którego nadrzędnym celem jest wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, a także kształtowanie zdrowych nawyków. Dodatkowo w ramach tej inicjatywy na terenie spółki przeprowadzane są szczegółowe badania kardiologiczne, warsztaty onkologiczne dotyczące raka piersi oraz raka szyjki macicy, badania cytologiczne oraz badania mammograficzne. Od dwóch lat organizowane są również warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodziców. Ich głównym celem jest wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych i twórczych oraz szukanie sposobów na udaną komunikację.

Należy również podkreślić, że firma pracuje nad zwiększeniem udziału kobiet w kadrze zarządzającej i w całej strukturze zatrudnienia. Udział kobiet w firmie wzrósł w ostatnim roku o ponad 6 punktów procentowych (do 51,2 proc. w 2022). W związku z tym, udział kobiet wśród średniego kierownictwa wynosi ponad 42 proc., natomiast w Radzie Nadzorczej spółki wzrósł o 33 proc., a w Zarządzie – o 4 proc. Ponadto, Grupa Amica regularnie monitoruje Gender Pay Gap.

Firma również oferuje wiele niestandardowych benefitów jak możliwość zapisania dziecka do przyzakładowego przedszkola AmicaKids we Wronkach czy preferencyjny pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym w Mierzynie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 listopada w Warszawie, a wyróżnienie odebrał Paweł Biel z Grupy Amica.

– Z całą pewnością, Grupa Amica jest pracodawcą odpowiedzialnym, poszukującym rozwiązań i przestrzeni do dialogu. Wyróżnienie „Rzeczpospolitej” jest dowodem na to, że poradziliśmy sobie z wieloma wyzwaniami natury społeczno-gospodarczej, które w ostatnich latach dotknęły polskie przedsiębiorstwa. Tytuł laureata konkursu dał nam również motywację do aktywnego prowadzenia dalszych działań zrównoważonych społecznie – mówi Paweł Biel, Wiceprezes Zarządu Grupy Amica.

Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, redakcja poszukiwała firm, które wprowadziły kreatywne rozwiązania dotyczące pracy i potrafiły prowadzić dialog z zespołem. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach, a laureaci zostali wybrani spośród ponad 150 nadesłanych ankiet zgłoszeniowych. Podczas głosowania kapituła przyznała 5 nagród głównych (po jednej w każdej kategorii) oraz postanowiła przyznać wyróżnienia 11 spółkom.

Źródło: inf. pras.