Grupa Amica stawia na różnorodność w 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

4 listopada 2021

Dotyczy firmy: Amica,

Trwa nabór do 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego skierowanego do studentów, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Grupa Amica jest partnerem projektu oraz opiekunem jednej spośród czterech realizowanych ścieżek – zarządzania różnorodnością. Najaktywniejsi uczestnicy mają szansę na płatny staż w firmach partnerskich LOB.

Studenci zainteresowani tematem społecznej odpowiedzialności biznesu oraz własnym rozwojem jeszcze do 7 listopada 2021 r. mogą aplikować do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, bezpłatnego projektu edukacyjnego nastawionego na praktykę. Zakwalifikowani ambasadorzy wezmą udział w czterech spotkaniach prowadzonych przez wiodących ekspertów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Na uczestników czekają tematy związane z zarządzaniem w obszarze ESG, komunikacją CSR, zarządzaniem różnorodnością i zrównoważonym rozwojem w praktyce. Grupa Amica jest partnerem projektu oraz opiekunem ścieżki: zarządzanie różnorodnością.

– Różnorodność w miejscu pracy to dla nas jedna z kluczowych wartości. Nasi pracownicy różnią się między sobą pod wieloma względami, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ich motywację i styl pracy, sposób komunikowania się czy budowania relacji z innymi. Naszym zadaniem w ramach zarządzania różnorodnością jest dostrzeganie tych różnic oraz świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które kreują takie środowisko pracy, w którym każdy czuje się szanowany, doceniany, a także ma możliwość rozwijania tkwiącego w nim potencjału, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju organizacji i zwiększania jej przewagi konkurencyjnej – wyjaśnia Malwina Frydrychowicz, menedżer ds. ESG w Grupie Amica – Podobne wartości przenosimy również na grunt kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym: naszymi kontrahentami, konsumentami, społecznością lokalną oraz wszelkimi innymi grupami interesariuszy, z którymi chcemy prowadzić dialog oparty na szacunku, otwartości i dostępności – dodaje.

W ramach projektu ambasadorzy CSR wezmą udział w czterech weekendowych spotkaniach i warsztatach, podczas których wraz z ekspertami danego obszaru opracują konkretne projekty z obszaru ESG (ang. environmenal, social responsibility and corporate governance). Dwa spotkania odbędą się stacjonarnie w Warszawie i Sopocie, a pozostałe dwa w formie online.

Cały program bazuje na praktycznym podejściu do edukacji. Zakwalifikowani studenci mogą zdobyć konkretne i przydatne na rynku pracy umiejętności, związanie nie tylko z CSR-em – zajęcia poświęcone będą także sztuce autoprezentacji, zarządzaniu projektami czy prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Jak wynika z badania Alumnów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadzonego w ubiegłym roku, trzech na czterech absolwentów programu wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas projektu w swojej codziennej pracy.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz rejestracyjny online znajdują się na oficjalnej stronie  odpowiedzialnybiznes.pl/lob

Źródło: inf. pras.