Grupa Amica prezentuje Raport Zrównoważonego Rozwoju

11 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Amica,

Grupa Amica po raz drugi przedstawia raport roczny, którego istotną część stanowi raport zrównoważonego rozwoju. Firma prezentuje kwestie ESG zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative i wymogami dyrektywy CSRD.

Dokument przedstawia działania w kluczowych obszarach – począwszy od klimatu i środowiska, przez aktywności społeczne i pracownicze, po kwestie związane z łańcuchem dostaw. Amica prezentuje również swoje podejście do zarządzania ryzykiem, a także opisuje zasady ładu korporacyjnego.

Tegoroczny raport oddaje pełny obraz funkcjonowania Grupy, bo po raz pierwszy zawiera dane od wszystkich spółek ją tworzących.

– Po raz pierwszy zagregowaliśmy dane ze wszystkich spółek, przez co niektóre wskaźniki mogły zwiększyć swoją wartość, mimo że w rzeczywistości udało nam się je obniżyć. Pokazujemy je jednak z pełnym przekonaniem, ponieważ wiarygodność jest dla nas fundamentem budowania zaufania w biznesie i w relacjach z interesariuszami – wyjaśnia Jacek Rutkowski, prezes Grupy Amica.

W opublikowanym 31 marca 2023 roku raporcie Amica nawiązuje do ogłoszonej na początku grudnia 2022 roku Strategii ESG „Climate for Action”. Przyjęte w niej cele wspierają założenia strategii biznesowej Grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji. Misją, która towarzyszy organizacji w zakresie ESG jest orientacja na zrównoważony rozwój i pozytywne wpływanie na społeczeństwo w procesie produkcji sprzętu AGD.

Klimat do działania

W tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupa poświęca wiele uwagi kwestiom środowiskowym. W 2022 roku Amica przeprowadziła analizę, pozwalającą określić odporność modelu biznesowego i strategii rozwoju w przypadku dwóch różnych scenariuszy związanych ze zmianą klimatu. Jeden zakłada realizację postanowień Porozumienia Paryskiego, a drugi wzrost emisji w tempie przekraczającym jego założenia. Analizie podlegało osiem grup zagadnień, które odpowiadały elementom łańcucha wartości Grupy Amica. W tej części spółka prezentuje także mapę drogową ku cyrkularności, którą planuje osiągnąć do 2030 roku.

Poza planami największy polski producent AGD raportuje zgodność prowadzonej przez siebie działalności z unijną Taksonomią. Pokazuje, jaka część działalności – przez pryzmat obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy – jest zrównoważona środowiskowo.

Transparentne zarządzanie

W trzecim obszarze – zarządczym – firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Amica deklaruje także wzmocnienie odporności poprzez sprawne zarządzanie organizacją. Składają się na to m.in. działania związane z Polityką Różnorodności, oraz skuteczne zarządzanie audytem wewnętrznym i ryzykiem, które zostały opisane w zaprezentowanym raporcie

– Raport niefinansowy pokazuje nasze strategiczne podejście do biznesu przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju. Zostały one oczywiście uwzględnione w strategii ESG i zostaną również zawarte w nowej wieloletniej perspektywie rozwoju dla całej naszej organizacji – zapewnia Michał Rakowski, członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich w Grupie Amica.

Raport niefinansowy Grupy Amica powstał we współpracy z firmą doradczą Materiality i stanowi część raportu rocznego dostępnego w serwisie relacji inwestorskich Grupy Amica.