Grupa Adamed z Nagrodą Gospodarczą Wojewody Łódzkiego

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
21 października 2016

Dotyczy firmy: Adamed Pharma,

Grupa Adamed została nagrodzona przez Wojewodę Łódzkiego za prowadzenie swojej działalności w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz wdrożony ład korporacyjny.

Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego wręczono 12 października br. w Bełchatowie. Do tegorocznej nagrody nominowanych zostało 19 przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w woj. łódzkim. Wśród nich znalazła się Grupa Adamed, jeden z wiodących pracodawców w regionie. Statuetki przyznano w pięciu kategoriach – Grupa Adamed została uhonorowana za ład korporacyjny oraz podejmowane działania CSR. Nagrodę podczas uroczystej gali odebrał w imieniu firmy Bartłomiej Rodawski, Dyrektor Operacyjny w Grupie Adamed.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego. Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców z regionu łódzkiego.

Jak zapewniają organizatorzy, Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą.

Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.