Grudniowe wiadomości z CSR Europe

15 maja 2008

Prezentujemy państwo zbiór wybranych wiadomości ze świata, które ukazały się w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia w CSR Europe. Życzymy miłej lektury.

Amerykańskie badania wskazują, że istnieje luka pomiędzy retoryką firm o byciu „dobrym obywatelem” a rzeczywistością.
Pozytywne podejście korporacji do zagadnienia bycia „dobrym obywatelem” w środowisku liderów amerykańskiego biznesu nie spotkało się jeszcze z pozytywnymi akcjami jak informuje Environmental Leader powołując się na badania zatytułowane „Korporacja jako obywatel” w Stanach Zjednoczonych. Badania zostały przeprowadzone przez Center for Corporate Citizenship Uniwersytetu w Bostonie oraz Fundację Hitachi. Około 60 procent ankietowanych dyrektorów odpowiedziało, że bycie dobrym obywatelem korporacyjne jest częścią ich strategii biznesowej w dużym lub bardzo dużym stopniu. Jednakże, tylko 39 procent wskazało, że jest to częścią ich procesu planowania biznesowego, a tylko 25 procent posiada osobę lub zespół odpowiedzialny za te kwestie związane.

Firmy przemysłu spożywczego obiecują zmienić reklamy skierowane do dzieci.
Jedenaście największych firm produkujących żywność i napoje zobowiązało się zmienić reklamy skierowane do dzieci.  Ruch ten jest odpowiedzią na ostatnie wezwania Unii Europejskiej wobec przemysłu spożywczego, aby ten wykorzystywał reklamy do wspierania rodziców w kształtowaniu wśród dzieci właściwych postaw żywieniowych. Pod wpływem unijnego programu zobowiązań uczestniczące firmy angażują się we wdrażanie własnych dobrowolnych kryteriów dla reklam skierowanych do dzieci do końca 2008 roku. Te zobowiązania muszą spełniać minimum programowe, do którego należy między innymi nie kierowanie reklam do dzieci poniżej 12 roku życia oraz zakaz reklamowania w szkołach podstawowych.

Więcej niż połowa amerykańskich pracowników była świadkiem nieetycznych zachowań.
Jak wskazują Narodowe Badania Etyki Biznesu 2007 przeprowadzone przez Centrum Zasobów Etycznych, organizację pozarządową wspierającą wysokie standardy etyczne i praktyki w instytucjach publicznych i prywatnych, sześć lat po wielkich skandalach, które wstrząsnęły światem amerykańskiego biznesu niewiele zmieniło się w kwestii zagrożenia postawami nieetycznymi w amerykańskich firmach. Raport wskazuje, że konflikty interesu, obraźliwe zachowanie oraz kłamstwo stanowią dzisiaj największe zagrożenie dla etyki w firmach.

Adweek: “Zielony kapitalizm” staje się głównym nurtem.
Magazyn Adweek umieścił „zielony kapitalizm” wśród dziesięciu głównych trendów 2007 roku. „Nazwijcie to społeczną odpowiedzialnością biznesu lub zimnym, twardym kapitalizmem, ale promocja marki lub firmy w oparciu o kwestie środowiskowe przeszła bezpośrednio z marginesu do głownego nurtu”, pisze Adweek. „Tak, zdobywanie popularności przy pomocy zagadnień środowiskowych jest ważne dla detalistów typu Wal-Mart i firm naftowych takich jak Chevron, ale ich dobry wyniki mają swoje źródło przede wszystkim w zarabianiu pieniędzy poprzez mniejsze opakowania i poszukiwanie energii odnawialnej.

Caisse d’Epargne otworzył pierwszy oddział baku we Francji przystosowany do klientów głuchych i niedosłyszących.
Caisse d’Epargne otworzył w ostatnim tygodniu w Montpellier pierwszy oddział banku we Francji przystosowany do klientów głuchych i niedosłyszących. Zespół profesjonalistów doskonalących znajomość języka migowego został specjalnie przeszkolony do obsługi klientów. Firma twierdzi, że oddział został wyposażony w zaawansowane technicznie urządzenia umożliwiające komunikację najwyższej jakości.

Odpowiedzialny biznes na Ukrainie: od pomarańczowej rewolucji do czarnej ekonomii.
Ukraiński biznes coraz chętniej interesuje się ideą CSR, ale nie jest pewien jak interpretować tę kwestię. Na Ukrainie biznes i polityka są nierozłączne – nie lada orzech do zgryzienia dla społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas gdy ONZ propaguje ideę odpowiedzialnego biznesu w kraju, Ukraina, jeden z największych narodów sąsiadujących z Unią Europejską walczy z ogromną korupcją w biznesie.

Magazyn Ethisphere przedstawia listę 100 najbardziej wpływowych ludzi etyki w biznesie 2007.
Magazyn Ethisphere opublikował listę 100 najbardziej wpływowych ludzi w dziedzinie etyki w biznesie w 2007 roku, wybranych przez panel konsultacyjny złożony z ekspertów z uniwersytetów i instytucji. „Wszyscy ci ludzie mieli wpływ na etykę w biznesie i zachowania w biznesie w mijającym roku czy to poprzez poszerzanie świadomości odbiorców, aby żądali bardziej zielonych produktów, wymagali więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów od wytwórców, czy przez skłanianie firm aby realizowały swoje programy antykorupcyjne”, pisze Ethisphere…

Raporty społeczne poszukują faktów.
Firmy w coraz większym stopniu akceptują potrzebę rozwiązania problemu zmian klimatycznych, kwestie ekologiczne nie lezą już tylko w gestii PRu, ale są kojarzone z konkretnymi danymi wskazuje The Financial Times. To co mówią obserwatorzy jest niczym innym tylko całkowitą przemianą w myśleniu, która dokonała się w ostatnim roku oraz ogromnym zbiorem inicjatyw o tym co raportować i, co ważniejsze, jak to mierzyć…

Darczyńcy i organizacje charytatywne odkrywają nowe modele globalnej filantropii online.
Internet zmienia filantropię, nie tylko umożliwiając indywidualnym darczyńcom wysłanie pieniędzy lub podarunków do oddalonych części świata, ale także pozwalając na szybkie rozprzestrzenianie się informacji na temat najpilniejszych problemów, informuje The Financial Times. Ponadto Internet jest miejscem wymiany informacji, wiedzy, pomysłów pomiędzy organizacjami charytatywnymi i innymi grupami o charakterze non-profit, co ułatwia zdobywanie i ulepszanie rozwiązań nawet tych najtrudniejszych problemów…

Szwecja wprowadza obowiązek sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju dla firm będących własnością państwa.
Wszystkie 55 państwowych firm w Szwecji musi sporządzać roczny raport zrównoważonego rozwoju w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (G3) przed 31 marcem każdego roku zaczynając od 2009, ogłosił szwedzki rząd. Próbując poprawić osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju państwowych firm i zapewnić efektywne i przejrzyste wykorzystanie środków publicznych, szwedzki rząd jest pierwszym na świecie, który wprowadził tego typu kryteria raportowania o zrównoważonym rozwoju.