Grudniowe wiadomości z CSR Europe

27 stycznia 2009

W tym miesiącu przeczytają Państwo m.in. o rozpoczęciu kolejnej edycji Business in the Community Awards, o dobrowolnym kodeksie dobrych praktyk w zakresie zatrudniania emigratnów w Wielkiej Brytanii, o raporcie “European Competitiveness Report 2008”, a także o postępach chińskich firm w raportowanie z zakresu CSR. Życzymy przyjemnej lektury.

Kolejna edycja Business in the Community Awards rozpoczęta
2 grudnia na dorocznym walnym zebraniu zarządu BITC, Stephen Howard, prezes organizacji oficjalnie rozpoczął kolejną edycję konkursu Business in the Community Awards 2009, w ramach którego poszukiwane są firmy prezentujące innowacyjne i kreatywne podejście do kwestii CSR oraz trwałe zaangażowanie w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Business in the Community Awards są najbardziej prestiżowymi, niezależnymi nagrodami z zakresu działań CSR w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku główną nagrodę przyznano firmie The Co‐operative Financial Services za jej etyczną politykę w stosunku do klientów.

BITC przedstawiło dobrowolny kodeks dobrych praktyk w zakresie zatrudniania emigratnów.
Kodeks dostarcza wskazówek dla pracodawców na temat rekrutacji, zatrudniania i integracji emigrantów w Wielkiej Brytanii. Kodeks sponsorowany przez Sponsored by Produce World and 2 sisters Food Group został opracowany przez  BITC Migrant Worker Integration Group. Autorzy kodeksu opracowali również document prezentujący rekomendacje dla rządu i biznesu dotyczące umożliwienia ciągłego zatrudnienia emigrantów o niskich kwalifikacjach lub zatrudnionych przy pracach sezonowych.

Raport “European Competitiveness Report 2008” podkreśla istotę CSR
Z raportu Komisj I Europejskiej “European Competitiveness Report “ wynika, że CSR ma pozytywny wpływ na konkurencyjność firm. Po raz pierwszy w historii, tegoroczny raport zawiera cały rozdział badający wpływ CSR na konkurencyjność. Dokument przedstawia wpływ CSR na sześć determinantów konkurencyjności firm – strukturę kosztów, HR, kontakty z klientami, innowację, zarządzanie ryzykiem reputacją oraz wynik finansowy. „Najsilniejszy pozytywny wpływ CSR na zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej można zaobserwować w przypadku HR, zarządzania ryzykiem i reputacją oraz innowacyjności”, wynika z raportu.

EU chce etykietować produkty pod względem emisji CO2.
Przedstawiciele Rady ds. Środowiska UE zlecili Komisji Europejskiej opracowanie sposobu wyliczania emisji dwutlenku węgla i oceny wpływu na środowisko naturalne produktów przez cały ich cykl życia, w tym również łańcucha dostaw i ich wpływów na poziomie globalnym. Pomysł ten spotkał się jednak z krytyką ze strony przemysłu.

Pracodawcy chcą uniknąć redukcji zatrudnienia.
W całej Europie firmy w obliczu spadającego popytu wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które ograniczyłyby redukcję zatrudnienia. Stosując obniżki wynagrodzeń oraz różnego rodzaju elastyczne formy zatrudnienia, firmy mają nadzieję na uniknięcie redukcji zatrudnienia, gdyż to może być przyczyną problemów w czasie ożywienia gospodarczego. Przykładowo, wielu niemieckich producentów do dziś odczuwa negatywne skutki redukcji poziomu zatrudnienia inżynierów na początku dekady, co spowodowało zmniejszenie liczba absolwentów kierunków inżynierskich i tym samym liczby pracowników posiadających wymagane kwalifikacje. 

Turcja powinna rozwinąć politykę dotyczącą CSR.
Eksperci twierdzą, że rząd turecki musi stworzyć narodową strategię rozwoju i implementacji zasad CSR przed końcem 2009 r. Na dzień dzisiejszy w tym obszarze kraj znajduje się daleko za większością członków UE. Pierwszym krokiem powinno być ustanowienie odpowiedniego organu, który zająłby się koordynacją prac nad turecką polityką dotyczącą CSR. 

Raport Financial Times: „Climate change: What global warming will mean for business?”. Globalny kryzys gospodarczy jest bez wątpienia tematem numer jeden w roku 2008, jednakże co to oznacza dla kwestii zmian klimatu? Ostatni raport z trzyczęściowej publikacji Financial Times „Climate change series” analizuje szanse i zagrożenia dla biznesu wynikające z obecnej sytuacji.

Coraz więcej chińskich firm prowadzi sprawozdawczość z zakresu CSR.
Z raportu Oxfam Hong Kong „Journey in Search of Value 2008” wynika, że coraz więcej firm w Chinach publikuje raporty z zakresu CSR. „Rośnie liczba firm publikujących raporty z zakresu CSR, jednakże jakość tych publikacji pozostawia jeszcze wiele do życzenia”, powiedział Guo Weiyuan, dyrektor generalny Syntao, firmy konsultingowej, która przeprowadziła badania. „Mimo wszystko coraz więcej ludzi przywiązuje wagę do tych raportów.” Sposród 150 raportów analizowanych między majem 2007 r. a listopadem 2008 r., połowa była opublikowana przez przedsiębiorstwa skarbu państwa i głównie dotyczyła surowców, finansów, przemysłu i energii. 

USA: “Zielone wydatki” firm rosną
Niedawno opublikowane badanie Panel Intelligence, LLC, pokazuje, że 80% amerykańskich menedżerów ds. zrównoważonego rozwoju planuje, mimo recesji, utrzymać  lub nawet zwiększyć wydatki na ochronę środowiska w 2009. Z raportu z badania wynika, że wydatki na czystą technologię zwiększą się o 73% do 2010 r. Ponad 2.3 respondentów uważa, że efektywność energetyczna jest najważniejszych obszarem inwestycji.

ArcelorMittal bierze udział w kampanii Sustainable Energy Europe Campaign

ArcelorMittal z projektem “Off gases management optimisation ArcelorMittal’s Flat Carbon Europe” zaangażował się w kampanię Sustainable Energy Europe Campaign.
Projekt zakłada wymianę najlepszych praktyk pomiędzy fabrykami FCE w celu zminimalizowania emisji gazów trujących. Pedro Ballesteros Torres (Komisja Europejska), Koordynator Sustainable Energy Europe Campaign,wyjaśnia: “ArcelorMittal poprzez swoją dobrowolną inicjatywę optymalizacji emisji gazów trujących w fabrykach stali FCE dowodzi swojego zaangażowania w redukcję negatywnego wpływu na środowisko i jest w pełni zgodne z celami kampanii.

Solvay podpisał Kartę CSR
Christian Jourqui, dyrektor generalny Solvay oraz członkowie Europejskiej Rady Pracowniczej podpisali Kartę definiującą wspólne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju i CSR.  Karta stanowi potwierdzenie zasad i wytycznych, jakimi zarząd firmy oraz Sekretariat Europejskiej Rady Pracowniczej kierują się w prowadzeniu regularnego dialogu na rzecz implementacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Toyota wspomaga kampanię UNEP “Billion Tree Campaign” w Europie
Toyota Fund for Europe (TFfE) z pomocą partnerskich organizacji pozarządowych oraz firmy Toyota posadzi do końca przyszłego roku 1,2 miliona drzew w Europie, włączając się tym samym w kampanię UNEP  „Billion Tree Campaign”. W ramach inicjatywy zapoczątkowanej w 2007 r. UNEP wzywa  międzynarodowe społeczeństwo do posadzenia miliarda drzew – średnio trzy drzewa na osobę – do końca 2009 r. Od 2007 r. Toyota, w ramach swoich działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, pomogła zasadzić około 350 tys. drzew oraz zainwestowała ekwiwalent tego w inne związane z akcją działania.

Procter & Gamble ogłosiło 10 raport z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Raport zatytułowany “Designed to innovate…sustainably” przedstawia zaangażowanie firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Cele firmy w tym obszarze obejmują rozwijanie innowacyjnych zrównoważonych produktów, poprawę środowiskowego profilu działań operacyjnych firmy oraz poprawy jakości życia poprzez CSR-owe programy „Live, Learn and Thirve”. Raport jest dostępny na: http://www.ethicalperformance.net/pg_sustainability.html

Vodafone na szczycie 2008 Accountability Rating
Zgodnie z rankingiem 2008 Accountability Rating  , opublikowanym 14 listopada 2008 r.,  Vodafone jest najbardziej odpowiedzialną ze 100 największych firm świata (G-100). Do 10 najbardziej odpowiedzialnych firm należą Vodafone, General Electric, HSBC, France Telecom, HBOS, Nokia, EDF, GDF Suez, BP oraz Royal Dutch/Shell. W tegorocznej, piątej edycji rankingu, badano  stopień, w jakim firmy implementują odpowiedzialne praktyki do swoich działań operacyjnych oraz ich wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, w których funkcjonują. 

BT laureatem WCA „Green Award”
BT zostało ogłoszone zwycięzcą “Green Award” w tegorocznym konkursie World Communication
Awards (WCA). “Green Award” jest nową kategorią nagród WCA i ma na celu wyróżnić firmy, które poczynają największe postępy w zarządzaniu kwestiami społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Sędziowie opisali CSR-ową strategię BT jako „szerokie, gruntowne i międzynarodowe podejście do kwestii ochrony środowiska i CSR”.