GRI i EFRAG deklarują interoperacyjność standardów raportowania

13 września 2023

GRI i EFRAG we wspólnym oświadczeniu poinformowały, że osiągnęły wysoki poziom interoperacyjności między swoimi standardami w zakresie raportowania wpływu.

W oświadczeniu podkreślono, że podmioty raportujące dotychczas według standardów GRI będą dobrze przygotowane do raportowania zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Zgodnie z wymogiem CSRD – dotyczącym przyjęcia podwójnego podejścia do istotności i uwzględnienia istniejących standardów – definicje, pojęcia i ujawnienia ESRS i GRI dotyczące wpływu są ze sobą w pełni lub silnie powiązane, gdy pełne dostosowanie nie było możliwe.

Podmioty raportujące zgodnie z ESRS są uważane za raportujące w odniesieniu do Standardów GRI i w związku z tym unikną obciążenia związanego z wielokrotnym raportowaniem.

Źródło: inf.pras.