Granty Funduszu Naturalnej Energii rozdane w województwie wielkopolskim

25 lutego 2016

Dotyczy firmy: GAZ-System,

17 lutego br. odbyło się wręczenie grantów laureatom VI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii z województwa wielkopolskiego.

Fundusz Naturalnej Energii to konkurs grantowy organizowany przez GAZ-SYSTEM S.A., którego celem jest dofinansowanie projektów związanych z działaniami  proekologicznymi. Patronami konkursu są Fundacja Nasza Ziemia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu.

W tym roku w Wielkopolsce zgłoszono 11 projektów, z których 5 zostało nagrodzone grantami w wysokości 10 000 zł każdy. Zwycięskie projekty to:

  1. „Zielona energia – zdrowi mieszkańcy”, złożony przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy. Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu problemów związanych z ociepleniem klimatu i negatywnych skutków w tym związanych. Projekt zakłada cykl prelekcji i warsztatów na temat odnawialnych źródeł energii z udziałem ekspertów. Program przewidziany jest dla dzieci i dorosłych,
  2. „Nasza gmina z naturą trzyma!”, złożony przez Gminę Krobia. Celem projektu jest włączenie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności w działania na rzecz ochrony środowiska.  Projekt ma wpłynąć na zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie poznania dzikiej przyrody – roślin i zwierząt okolicznych lasów, dendrologii, roli pszczół w przyrodzie i w życiu człowieka, segregacji odpadów, recyklingu oraz ochrony ptaków.
  3. „Czy nad Prosną i Garbaczem życie ekologicznie płynie?”, złożony przez Zespół Szkół w Żegocinie. Celem projektu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz wśród mieszkańców Gminy Czermin, poprzez wykorzystanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej  w terenie oraz promocji pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnego środowiska naturalnego.
  4. „Moda na zioła”, złożony przez Zespół Szkół w Otocznej. Projekt zakłada utworzenie Centrum Roślin Leczniczych oraz edukację prozdrowotną – poznanie właściwości leczniczych ziół, zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i rodziców lokalnej społeczności, kształtowania poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.
  5. „Przyroda wokół nas”, złożony przez Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” sołectwa Janków Przygodzki. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy oraz wspólne działania z rodzicami polegające na promocji wiedzy o środowisku lokalnym.

Uroczystość odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, czeki i pamiątkowe dyplomy wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz Dyrektor Oddziału w Poznaniu Jarosław Gniazdowski.