Gramy w zielone

11 lutego 2009

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

1 września ruszył konkurs „Henkel – zielone granty”, w którym można wygrać 5 tysięcy złotych na realizację projektu związanego z ochroną środowiska naturalnego w Polsce.

Współorganizatorzy – Fundacja Nasza Ziemia oraz Henkel Polska zachęcają wszystkich uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych, nauczycieli, a także przedszkola, organizacje pozarządowe i samorządowe do opracowania projektu ekologicznego i wysłania zgłoszenia. Do zdobycia jest 20 grantów.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie pomysłu związanego z ochroną środowiska, np.: ochroną zwierząt, roślin, bioróżnorodności, lasów, rzek, jezior, Bałtyku, krajobrazu; oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocja recyklingu. Granty mogą być przeznaczone na organizację działań, a także na nagrody dla uczestników, materiały dydaktyczne, komunikację, promocję, wycieczki edukacyjne.

Zachęcamy dzieci i młodzież do działań na szeroką skalę, aby ich efekt był jak najlepszy. Wspólnie z Fundacją liczymy, że dzięki bardzo otwartej formule konkurs będzie jak kula śnieżna, która uruchomi lawinę pomysłów i środków, zwielokrotniając skalę i ostateczne wyniki – mówi Dorota Strosznajder koordynator projektu z ramienia Henkel Polska.

Wnioski konkursowe są do pobrania na stronie www.naszaziemia.pl oraz www.henkel.pl. Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii 1) przedszkoli, 2) szkół podstawowych i gimnazjów, 3) szkół średnich i wyższych, 4) organizacji pozarządowych i samorządowych. Gotowe wnioski można przesyłać w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej na adres e-mail fundacja@naszaziemia.pl oraz adres pocztowy Fundacji Nasza Ziemia: ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa z dopiskiem „Henkel – zielone granty”.

„Henkel – zielone granty” to okazja, aby zrobić coś dobrego dla siebie, szkoły oraz najbliższego otoczenia – mówi Dominik Dobrowolski z Fundacji Nasza Ziemia. – Zachęcamy osoby zainteresowane ekologią do rozmowy ze swoimi nauczycielami, kolegami i koleżankami i zastanowienia się, jak chcą chronić środowisko.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 12 stycznia 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2009 roku. Jury konkursu wybierze 20 najlepszych projektów, a ich twórcy otrzymają wsparcie na realizację projektów w wysokości 5 tysięcy złotych brutto na każdy wybrany projekt. Granty zostaną przelane na konta laureatów, po podpisaniu umów z FNZ, najpóźniej do 15 marca 2009 roku. Laureaci zostaną wymienieni na stronie www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy oraz www.henkel.pl.

Projekt grantowy wpisuje się w naturalny sposób w działalność firmy Henkel, dla której ochrona środowiska jest jedną z najważniejszych wartości, a zarazem atutem w  działalności – firma stawia na ciągły rozwój wszystkich produktów, a także doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych w zgodzie z wymogami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. – Jako firma ekologicznie odpowiedzialna możemy się pochwalić wieloma sukcesami w obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Dorota Strosznajder. – Dość powiedzieć, że od połowy lat ’90 nasze proszki w Polsce mają formuły bezfosforanowe, że od 1992 roku 10-krotnie zmniejszyliśmy zużycie wody na tonę produkcji w fabryce w Raciborzu, a 12 procent wszystkich nakładów inwestycyjnych w tymże zakładzie zostało przeznaczonych na inwestycje pro-ekologiczne.

Konkurs jest częścią ogólnopolskiej i całorocznej Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem: Prezydenta RP, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Oświaty, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Więcej informacji znajduje się na stronach www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy oraz www.henkel.pl.