Gotowość wybranych krajów i sektorów do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku

24 stycznia 2024

Raport KPMG przygotowany w związku ze szczytem klimatycznym COP28 w Dubaju potwierdza globalny charakter działań na rzecz klimatu i wskazuje na potrzebę strategicznego wykorzystania ekologicznych innowacji jako kluczowego elementu konkurencyjności.

Analitycy KPMG skoncentrowali się w swoim badaniu na pięciu priorytetowych obszarach gospodarki oraz 24 państwach. Badanie dostarcza szerokiego obrazu dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, w którym coraz większą rolę odgrywa monitorowanie i redukowanie negatywnego wpływu gospodarki na globalny klimat.

Wśród istotnych czynników zmiany wymieniono m.in.:

  • Działania UE podejmowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu,
  • Inflation Reduction Act (USA) stymulujący zieloną transformację,
  • Chińskie plany zwiększenia udziału energii odnawialnej (80% w 2060 r.).

Raport dostępny tutaj»