Gospodarka okrężna – osiem rozwiązań dla biznesu

24 lipca 2017

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) na podstawie ponad 100 wywiadów z przedstawicielami biznesu realizującymi działania związane z gospodarką cyrkularną,  wybrało osiem rozwiązań, którymi mogą się posłużyć menedżerowie chcący wprowadzić praktyki z zakresu gospodarki okrężnej w swojej organizacji.

Pobierz publikację

Wiedza na temat możliwości i szans związanych z wdrażaniem gospodarki okrężnej w skali globalnej jest coraz bardziej powszechna. Teraz pora, aby firmy dowiedziały się jak gospodarka cyrkularna bezpośrednio wpłynie na ich działalność, a także na konkretne branże lub sektory gospodarki.

Wybrane przez WBCSD przykłady wprowadzania w życie rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej są skierowane do firm wszystkich rozmiarów i ze wszystkich krajów.

  • Gener8 twórz dodatkowe dochody z istniejących produktów i procesów
  • Innov8: sprzyjaj innowacjom nowych produktów i usług
  • Moder8: obniż koszty operacyjne
  • Captiv8: angażuj klientów i pracowników
  • Differenti8: odróżnij się od konkurencji
  • Integr8: dostosuj działania do strategii i misji firmy
  • Acclim8: dostosuj  modele biznesowe i powiązania łańcucha wartości
  • Insul8: zmniejsz ryzyko

Więcej na http://ceguide.org/Business-Case