Gospodarka obiegu zamkniętego. Jak wdrożyć zasady GOZ w firmie? [zapis webinarium]

17 września 2021

Dotyczy firmy: Lyreco Polska,

Udostępniamy zapis webinarium pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego. Jak wdrożyć zasady GOZ w firmie?”, zrealizowanego 14 września z udziałem dra Roberta Daniluka z Lyreco Polska – firmy współpracującej z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa.

Przejdź do nagrania >>

Ekspert przedstawił ideę GOZ oraz opowiedział o praktycznych aspektach jej wdrażania, sukcesach i wyzwaniach w tym obszarze w firmie Lyreco. W 2020 r. firma Lyreco opracowała zręby programu gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy Pledge 2025). Pięć przyjętych przez nią zobowiązań ma pomóc klientom Lyreco w szybszym postępie w działaniach zmierzających ku znaczącemu zmniejszeniu ilości odpadów nienadających się do recyklingu w miejscu pracy. To z kolei ma umożliwić zmniejszenie skali negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Źródło: Informacja własna