Gospodarka obiegu zamkniętego. Jak wdrożyć jej zasady w firmie? [webinar]

31 sierpnia 2021

Dotyczy firmy: Lyreco Polska,

Coraz większego znaczenia zarówno w strategiach, jak i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw odgrywa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego. Jedną z firm, która priorytetowo traktuje założenia circular economy jest Lyreco Polska. Okazją do rozmowy o praktycznych aspektach wdrażania działań z zakresu GOZ, sukcesach i wyzwaniach w tym obszarze jest spotkanie online z dr. Robertem Danilukiem z firmy Lyreco Polska. Odbędzie się ono 14 września o godz. 11:00. Obowiązują zapisy. 

W 2020 r. firma Lyreco opracowała zręby programu gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy Pledge 2025). Pięć przyjętych przez nią zobowiązań ma pomóc klientom Lyreco w szybszym postępie w działaniach zmierzających ku znaczącemu zmniejszeniu ilości odpadów nienadających się do recyklingu w miejscu pracy. To z kolei ma umożliwić zmniejszenie skali negatywnego oddziaływania  na środowisko naturalne.

Jak wygląda proces wdrażania programu? Co stanowiło największe wyzwanie? O tym na spotkaniu organizowanym 14 września o godz. 11:00 (rejestracja tutaj >>) opowie dr Robert Daniluk, Quality, Security & Sustainable Director, przedstawiciel Lyreco Polska – firmy będącej członkiem Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zarejestruj się na spotkanie >>

Czym jest Program Partnerstwa?

Program Partnerstwa to główny program FOB, który jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ten tworzą  firmy – liderzy CSR, przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dowiedz się więcej >> 

Zarejestruj się na spotkanie >>