Głosowanie internautów w konkursie „Dobroczyńca Roku 2015”

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
8 kwietnia 2015

Czy wiesz, że możesz zostać sędzią w wyjątkowym konkursie? To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę glosuj.dobroczyncaroku.pl i zagłosować na firmę, która dobro czyni cały rok – przez filantropię lub wolontariat. Poznaj najciekawsze i najbardziej wartościowe działania społeczne polskich firm i wybierz swojego faworyta! Każdego dnia możesz oddać jeden głos na firmy w kilku kategoriach! Warto, bo możesz wygrać zaproszenie na uroczystą Galę Finałową Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2015” 26 maja br. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Głosowanie internautów trwa do 14 kwietnia.

KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY – Duża firma

W kategorii Projekt społeczny o nagrodę walczą zarówno duże, jak i średnie i małe firmy. Wśród tych pierwszych jest T-MOBILE nominowany przez Fundację TVN „nie jesteś sam” za projekt „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Do akcji włączyło się ponad 500 tysięcy aktywnych posiadaczy smartfonów, którzy przebiegli ponad 80 milionów kilometrów, zdobywając tym samym milion złotych na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji TVN „nie jesteś sam”. Drugim finalistą jest Fundacja PZU nominowana przez Stowarzyszenie WIOSNA za wsparcie akcji „Szlachetna Paczka”. Ponad 3 000 wolontariuszy z Grupy PZU w ramach tej akcji zorganizowało pomoc dla 85 potrzebujących rodzin w całym kraju. Z kolei Fundację BGK J.K. Steczkowskiego nominowało Centrum Edukacji Obywatelskiej za wspólne tworzenie innowacyjnego programu „Młody Obywatel”, w ramach którego w 2014 r. niemal trzy tysiące młodych ludzi z całej Polski przeprowadziło działania lokalne w swojej okolicy. Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wolontariatu pracowniczego prowadzą wspólnie z animatorami CEO lekcje o finansach dla młodzieży.

KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY – Średnie firmy

Wśród średnich firm w finale Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” znalazła się firma Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego TAREL, która jako jedyna w Polsce prywatna firma utworzyła Warsztaty Terapii Zajęciowej i doprowadziła do utworzenia Zakładów Aktywizacji Zawodowej, w którym znalazło zatrudnienie 80 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Loyalty Partner Polska właściciel programu bonusowego Payback angażuje się społecznie na rzecz niedożywionych dzieci w ramach programu Pajacyk. W 2014 r. udało się dzięki temu sfinansować ok. 52 tysiące posiłków w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie całej Polski. Radisson Blu Hotel Kraków od początku swojego istnienia angażuje się w akcje społeczne. Jednym z podopiecznych hotelu jest Dom Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. Co roku hotel gości aukcję charytatywną dzieł sztuki, którą pomaga współorganizować.

KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY – Małe firmy

Firma Park Sp. z o.o., czyli Hotel Artis z Zamościa wpiera dzieci z Domu Dziecka m.in. w Zwierzyńcu, organizuje Pikniki Rodzinne w ogrodach hotelu, a w ubiegłym roku zorganizował Wieczór Dobroczynności we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Drugim finalistą wśród małych firm jest firma KONTEKST, która dla Polskiej Akcji Humanitarnej tłumaczy rocznie kilkaset stron dokumentów, w tym oficjalnych pism urzędowych. Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy angażuje się wpierając Stowarzyszenie Gwara Warszawska w organizacji plenerowego „Kina pod Minogą” i warsztatów gwary warszawskiej. Przed Wojną Jabłkowscy wyznaczali wysokie standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (finansowanie sekcji sportowych dla pracowników czy stypendiów edukacyjnych). Od momentu odrodzenia firmy spadkobiercy kontynuują tę tradycję.

KATEGORIA: NOWE TECHNOLOGIE W SPOŁECZNYM ZAANGAŻOWANIU

Wśród finalistów w tej kategorii firm jest Transition Technologies S.A. – firma, która stworzyłą aplikację „Seeing Assistant” dedykowaną osobom niewidomym i niedowidzącym. Aplikacja pomaga rozpoznawać kolory ubrań, sprawdza czy światło jest zapalone czy zgaszone, rozpoznaje wiele przedmiotów po kodach kreskowych oraz poznaje otaczającą przestrzeń dzięki wykorzystaniu GPS. W tej kategorii znalazła się również firma Samsung Electronics za program „Samsung LABO”, w ramach którego Samsung wyremontował i wyposażył w najnowszy sprzęt specjalną pracownię na Uniwersytecie Szczecińskim oraz salę w Technikum we Wronkach. Ponadto pracownicy firmy prowadzą zajęcia z tworzenia aplikacji mobilnych wypełniając lukę kompetencyjną na rynku pracy branży ICT. Trzeci finalista to PKO Bank Polski, który wprowadził szereg rozwiązań technologicznych służących celom społecznym. Wśród nich są karta „Dobro procentuje”, która pozwala an wybór celu na jaki Bank ma przeznaczyć część swojego dochodu z transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy jej użyciu. Bank stworzył także portal ekonomiczno-edukacyjno-poradnikowy „Bankomnia” i aplikację pomagającą sprawdzić wiedzę i przygotować się do ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

KATEGORIA: WOLONTARIAT PRACOWNICZY

DB Schenker Logistics prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania w DB Schenker Logistics”, w ramach którego pracownicy firmy przeprowadzili w 2014r. 58 projektów wolontariackich, które dotyczyły m.in. ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Pracownicy wspierają także domy dziecka, placówki opieki dla chorych i bezdomnych. Ze wsparcia pracowników skorzystało ponad 7 000 osób. Fundacja Medicover w ramach wolontariatu wspiera m.in. ośrodki dla porzuconych niemowląt, Domy Dziecka, Ośrodek dla Uchodźców, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie prowadząc projekty związane z badaniami profilaktycznymi i promowaniem aktywnego trybu życia. Trzecim finalistą w tej kategorii jest Coca-Cola, której ponad 40% pracowników angażuje się w projekty grantowe prowadzone przez Centrum Wolontariatu. Wszystkie projekty są pomysłami pracowników. Również ich pomysłem są cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa (w ciągu 5 lat pracownicy oddali ponad 117 litrów krwi).

Filantropia czy wolontariat? Ty zdecyduj!

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 18 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje najlepszych i zachęca do pójścia w ich ślady. Dąży również do tego, by już nikt nie dzielił firm według archaicznego podziału na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym, ponieważ dobro jest jedno. Jak mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: „Od lat pokazujemy, że w całej Polsce są przedsiębiorstwa, dla których działania społeczne są równie ważne, co sukces w biznesie. Wokół Konkursu „Dobroczyńca Roku” powstała szeroka i różnorodna koalicja mediów, organizacji biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, które wspólnie pracują na rzecz diagnozy i rozwoju roli społecznego zaangażowania biznesu w Polsce. W Konkursie wyłaniane są firmy angażujące się w najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty społeczne – przez filantropię i wolontariat.

Głosowanie internautów na stronie glosuj.dobroczyncaroku.pl trwać będzie do 13 kwietnia br. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Finałowej 26 maja br. Tego wieczoru zostaną także przyznane nagrody w kategorii „Zaangażowanie lokalne” oraz „Strategia społecznego zaangażowania”. Laureatów w tych kategoriach wyłoniła Kapituła Konkursu, która obradowała 17 marca 2015r. Głosujący w Konkursie mogą wygrać zaproszenie na tę uroczystość – więcej szczegółów na www.dobroczyncaroku.pl