Głos na rzecz lepszego świata

11 czerwca 2021

Dotyczy firmy: IKEA,

IKEA Foundation jest niezależną organizacją charytatywną, której początki sięgają 1982 r. Jej misją, podobnie jak misją IKEA, jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Robi to jednak w inny sposób – finansując programy pomagające ubogim rodzinom i społecznościom w podnoszeniu jakości ich życia oraz w zmaganiach ze skutkami zmiany klimatu. Od 7 do 11 czerwca trwa IKEA Foundation Week, podczas którego klienci i pracownicy sklepów IKEA będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak praca fundacji wpływa na życie różnych osób.

Aya Mohammed Abdullah to była uchodźczyni, obecnie pracująca dla Agencji ONZ do Spraw Uchodźców (UNHCR). Z powodu wojny Aya jako dziecko wyemigrowała z rodziną z Iraku do Syrii, a jako nastolatka ponownie musiała uciekać z Syrii do Turcji. Wtedy też zauważyła, że uchodźcy są traktowani inaczej: „Miałam 16 lat i po raz pierwszy poczułam, że nie jestem taka sama, jak osoby posiadające obywatelstwo. Nie mamy dostępu do praw tylko dlatego, że jesteśmy uchodźcami. Byłam naprawdę przygnębiona i myślałam: nie, nie dam sobie tutaj rady” – opowiada Aya. Uchodźczyni zaczęła jednak działać, by pomóc sobie i osobom w podobnej sytuacji. Przez pięć lat pracowała z przedstawicielami UNHCR w Turcji, pomagając uchodźcom i uchodźczyniom z różnych środowisk. Obecnie jest delegatem młodzieży UNHCR. Dzięki temu światowiikea przywódcy mają możliwość wysłuchania opowieści o uchodźcach i uchodźczyniach od nich samych.

Według danych UNHCR takich osób jak Aya, które były zmuszone opuścić swój dom, jest ponad 70 milionów. To uchodźcy i uchodźczynie, osoby ubiegające się o azyl, bezpaństwowcy. Zobacz>>

IKEA Foundation współpracuje z UNHCR od 2012 roku. W latach 2014 – 2015 r. IKEA przeprowadziła trzy edycje globalnej kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”, przekazując w czasie jej trwania część zysków ze sprzedaży każdej żarówki LEDARE. Zebrane środki zostały przekazane UNHCR przez IKEA Foundation i wykorzystane m.in. na zakup oświetlenia do obozów dla uchodźców w Etiopii, Czadzie, Bangladeszu i Jordanii, co poprawiło bezpieczeństwo oraz warunki życia przebywających tam osób. Fundusze przeznaczono także na tworzenie i zakup rozwiązań wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (ładowane energią słoneczną latarnie uliczne, lampy, kuchenki do gotowania), a także rozwój edukacji w tych obozach.

Wsparcie dla uchodźców w Polsce

IKEA aktywnie wspiera uchodźców i uchodźczynie także w Polsce, realizując projekty lokalne. W ramach programu „Razem w trosce o dom” IKEA Retail Polska współpracuje z Fundacją Ocalenie, której jest strategicznym partnerem. Fundacja Ocalenie zajmuje się wsparciem dla cudzoziemców, chcących rozpocząć w Polsce nowe życie. Często z jej pomocy korzystają również uchodźcy i osoby poszukujące azylu, którzy w swoich ojczyznach narażeni są na prześladowania lub ich życie jest zagrożone. Fundacja działa także na rzecz edukacji polskiego społeczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji.

Wsparcie finansowe IKEA pozwala na comiesięczną pomoc dla 70 rodzin, którym Fundacja Ocalenie przekazuje żywność, ubrania oraz produkty higieniczne. Ponadto, od 12 do 15 rodzin miesięcznie objęto programem wsparcia mieszkaniowego. Każdego miesiąca część osób korzysta z pomocy mentorów międzykulturowych, ze wsparcia psychoterapeuty lub psychologa, czy kursu języka polskiego. IKEA finansuje prywatne lekcje dla dzieci z rodzin cudzoziemskich, które potrzebują wsparcia w nauce, a nie zawsze mogą otrzymać je od rodziców ze względu na barierę językową. Najmłodsi uzyskują także wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Latem 2020 roku, w ramach pomocy doraźnej udzielanej przez firmę w pierwszej fazie pandemii COVID-19, IKEA wsparła klientów Fundacji Ocalenie doraźną pomocą żywnościową.

Jak działa IKEA Foundation

Ubóstwo, konflikty zbrojne, konsekwencje zmiany klimatu i brak zasobów, takich jak czyste powietrze, energia i żyzna ziemia – to problemy, z którymi mierzą się społeczności. Fundacja skupia swoje działania w tych częściach świata, w których potrzeby są największe. Tam, gdzie może dokonać największych i trwałych zmian, i co najważniejsze, pomóc ludziom w lepszym codziennym życiu dzisiaj – i jutro – zmieniając ubóstwo w dobrobyt.

IKEA Foundation wspiera nie tylko uchodźców i osoby przesiedlone, aby mogli stać się samowystarczalni ekonomicznie w nowych społecznościach. Pomaga najbiedniejszym rodzinom, dając w ten sposób szanse na lepszą przyszłość ich dzieciom. Swoje działania kieruje również do młodych przedsiębiorczych ludzi i całych społeczności. Odpowiada na realne problemy osób potrzebujących pomocy. Wsparcie często polega na daniu im możliwości zarabiania na siebie i poprawy warunków życia.

IKEA Foundation nie działa sama. Swój model opiera na współpracy z partnerami przyznając granty na projekty, zazwyczaj kilkuletnie, które zwiększają możliwości samodzielnego utrzymania się najbiedniejszych rodzin oraz walki ze skutkami zmian klimatu, np. poprzez promocję zrównoważonego rolnictwa czy łatwiejszy dostęp do energii odnawialnej. IKEA Foundation wspiera również działania w sytuacjach kryzysowych, np. pomoc w strefach konfliktu, czy aktualnie pomoc dla Indii w krytycznym czasie w trakcie pandemii COVID-19.

Model pomocy poprzez partnerów działających na miejscu, którzy najlepiej znają lokalne potrzeby, wiedzą, jak oddziaływać na przyczyny kryzysu i szybko reagują na zmieniającą się sytuację jest w przypadku IKEA Foundation modelem podnoszącym skuteczność i efektywność udzielanej pomocy. Fundacja wspiera programy zarządzane przez kompetentne, innowacyjne i cenione organizacje – ekspertów w swoich dziedzinach. Są to organizacje działające na miejscu w wielu lokalnych społecznościach na całym świecie, m.in. Clean Air Fund, Rainforest Alliance, Selco Foundation, UNHCR, Médecins Sans Frontières i wiele innych.

źródło: mat. pras.