Globalne przychody Deloitte osiągnęły rekordowy poziom 35,2 mld dolarów

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
23 września 2015

Dotyczy firmy: Deloitte,

Firma doradcza Deloitte osiągnęła skumulowane globalne przychody za rok obrotowy 2015 (zakończony 31 maja br.) w wysokości 35,2 mld dolarów. W porównaniu z rokiem podatkowym 2014 oznacza to wzrost o 7,6 proc. w walutach lokalnych. Firmy członkowskie Deloitte odnotowały wzrost we wszystkich sektorach działalności i we wszystkich regionach. W omawianym czasie firma zatrudniła ponad 62 tys. nowych pracowników, a poziom zatrudnienia globalnie sięgnął 225 tys. osób. Firma zainwestowała także 200 mln dolarów na całym świecie w inicjatywy społeczne i charytatywne.

„Dobre wyniki finansowe Deloitte są potwierdzeniem skuteczności przyjętego przez nas modelu świadczenia usług w sposób zintegrowany i kompleksowy. Pomaga nam kolejny rok świadczyć innowacyjne usługi na najwyższym światowym poziomie. Nasze podejście pozwala na tworzenie warunków, w których najlepsi profesjonaliści mogą się rozwijać” – powiedział Punit Renjen, Prezes Deloitte Global. „Nasz wzrost i rozwój ma bezpośredni związek z pracownikami, którzy wspierają największe firmy na świecie, a w ten sposób wywierają niezwykle istotny pozytywny wpływ na otaczające ich środowisko i lokalną społeczność”- dodaje.

Wzrost we wszystkich sektorach i regionach

W minionym roku obrotowym (czerwiec 2014 – maj 2015) Deloitte odnotował wzrost w obrębie wszystkich linii serwisowych, w każdej specjalizacji branżowej i w każdym regionie geograficznym.

Deloitte dokonał również znaczących inwestycji w jakość i zakres świadczonych usług w celu doskonalenia kompetencji ludzi i budowania bazy wiedzy z zakresu transformacji biznesowej i cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, analityki, cloud computing i zarządzania kryzysowego. Stałe poszerzanie kompetencji pozwala Deloitte wspierać klientów w rozwiązywaniu nowych, coraz bardziej złożonych problemów biznesowych w niepewnej i szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

W ostatnim roku finansowym Deloitte zainwestował 500 mln dolarów w rozwój usług audytu, w tym ponad 100 mln dolarów w innowacje, które pozwolą kształtować nowoczesną sprawozdawczość finansową. Firma kontynuuje swoją współpracę z organami regulacyjnymi i grupami interesariuszy w celu podwyższenia standardów jakości dla inwestorów oraz promuje zaufanie do biznesu i rynków kapitałowych. Firma koncentruje uwagę na rozwijaniu umiejętności, kompetencji i sposobu myślenia obecnych i przyszłych biegłych rewidentów Deloitte, w zgodzie z intencją budowania pozycji „audytora przyszłości”.

Jak przyciągnąć, zatrzymać i rozwinąć najlepsze talenty

Deloitte to nadal numer jeden, jeśli chodzi o miejsce, w którym młode utalentowane osoby chciałyby rozwijać swoją karierę. W roku finansowym 2015 zatrudnienie w skali globalnej wzrosło do ponad 225 tys. osób. Firma zatrudniła 62 tys. nowych specjalistów, co stanowi wzrost nowych etatów w stosunku do zeszłego roku o 15 proc. (we wcześniejszym roku liczba nowozatrudnionych wynosiła 54 tys.). „Coraz więcej organizacji zaczyna rozumieć, że dobry biznes nie polega wyłącznie na osiąganiu wysokich zysków. Te organizacje, które uwzględniają w swojej strategii odpowiedzialny i zrównoważony rozwój osiągają w perspektywie długookresowej lepsze rezultaty, wspierając rynek, przyciągając
i inspirując młode talenty oraz oddziałując na społeczeństwo i środowisko”
– mówi Punit Renjen.

Deloitte odpowiedzialny społecznie

Razem z opublikowaniem informacji o przychodach, ukazał się Roczny Globalny Raport Deloitte pt. „Making an impact that matters. 2015 Global Report”, który opisuje, w jaki sposób Deloitte wywiera istotny pozytywny wpływ na swoje otoczenia, mający znaczenie dla jego klientów, pracowników i społeczeństwa. Opisane przykłady dotyczą między innymi wykorzystania technologii cognitive i ambient computing, dzięki którym klienci Deloitte mogą zaoszczędzić czas i pieniądze i efektywnie przekierować zasoby polepszając warunki funkcjonowania ich firm. Kolejny przykład mówi o tym jak oddział Deloitte w Japonii pomaga stworzyć sieć 2 tys. firm opartych na venture capital, których celem jest wspomaganie odbudowy regionu po tsunami. Specjaliści Deloitte świadczą usługi doradcze na zasadzie pro bono, aby wspomóc wysiłki humanitarne i umożliwić młodym ludziom dostęp do edukacji i zatrudnienia. W minionym roku obrotowym firma na całym świecie zainwestowała 200 mln dolarów w inicjatywy społeczne i charytatywne.

25 lat Deloitte w Polsce

W 2015 roku polski oddział Deloitte obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji firma w całym kraju sfinansuje inicjatywy swoich pracowników, które mają na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszczą się w formule globalnej idei Deloitte „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian). W najbliższych miesiącach eksperci firmy zaangażują się, m.in.: w programy mentoringu dla dzieci i młodzieży, pracę nad aplikacją usprawniającą codzienną pracę hospicjów domowych, współpracę z fundacją Mała Polska w Nepalu, spotkania międzypokoleniowe przeciwdziałające wyobcowaniu osób starszych, naukę pływania dla dzieci z domów dziecka czy warsztaty „Rodzicielstwo dla pracujących kobiet”.