Get Ready: Mandated Integrated Reporting Is The Future of Corporate Reporting

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 11 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
9 lipca 2012

Zintegrowane raportowanie jest przyszłością raportowania firm. Robert Eccles (MIT Sloan Management Review, 13.03.2012) Źródło