Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs

9 lipca 2019

Raport „Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs” został opracowany przez United Nations Environment Programme we współpracy z IUCN Global Gender Office. Głównym celem publikacji jest stworzenie narzędzia do pomiaru związku pomiędzy płcią a środowiskiem. 

Publikacja pokazuje, w jaki sposób kwestie środowiskowe mogą wpływać na sytuację i zdrowie kobiet. Jako przykład autorzy podają kobiety karmiące piersią, ponieważ wówczas są one narażone na większą ilość zagrożeń środowiskowych. Ukazywanie związków między środowiskiem a płcią jest kolejnym krokiem w tworzeniu parytetu płci oraz tworzenia warunków, w których rozwój kobiet będzie przebiegał wielostronnie i bezpiecznie.

Przejdź do raportu>>>