GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi dialog z dostawcami usług projektowych i robót budowlanych

8 maja 2014

Dotyczy firmy: GAZ-System,

W dniach 5 i 6 maja 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A zorganizował spotkania dotyczące rozbudowy systemu przesyłowego a roli wykonawców, na które zaprosił przedstawicieli firm usług projektowych i robót budowlanych. Spotkanie miało charakter interaktywny i polegało na wymianie opinii i doświadczeń w celu wypracowania optymalnych standardów współpracy.

Zaprezentowane zostały plany rozbudowy systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A. do 2023 r. Omówiona została również rola wykonawców w procesie inwestycyjnycm począwszy od momentu złożenia oferty w procesie zamówienia do zakończenia inwestycji, a także wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz komunikacji ze społecznościami lokalnymi.

„Odwiedziło nas prawie 100 potencjalnych kontrahentów. Uczestnikami byli przedstawiciele nie tylko polskich firm, ale i zagranicznych. Tym samym GAZ-SYSTEM S.A. otworzył dialog z wykonawcami w celu uruchamiana planowanych zamówień do 2023 roku.” – mówi Anna Bednarek, Dyrektor Pionu Zakupów. GAZ-SYSTEM S.A. ma świadomość, że oddziaływuje na rynek zamówień i kształtuje standardy biznesowe w swoim otoczeniu. Dlatego, kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych oraz promując dobre praktyki spółka zdecydowała się na aktywne kształtowanie długofalowych relacji z potencjalnymi kontrahentami i budowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Źródło: informacja prasowa