Gaz System po raz kolejny „Najlepszym Pracodawcą”

2 listopada 2015

Dotyczy firmy: GAZ-System,

20 października, odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki 10. edycji konkursu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo bardzo duże (zatrudniające powyżej 1000 pracowników), firma duża (od 250 do 1000) oraz mała (do 250 pracowników).

W tegorocznej edycji konkursu nie przyznawano miejsc. Aby znaleźć się na liście Najlepszych Pracodawców firma musiała m.in. osiągnąć wskaźnik zaangażowania na poziomie nie niższym niż 67%. W tym roku próg ten przekroczyło 11 firm uczestniczących w badaniu i firmy te zostały laureatami, otrzymując tytuł Najlepszych Pracodawców 2015.

W badaniu wzięło udział 855 pracowników GAZ-SYSTEM S.A., co dało frekwencje 33%. Wskaźnik zaangażowania wśród pracowników GAZ-SYSTEM S.A. wyniósł w tym roku 85%.

Tytułem „Najlepszy Pracodawca” wyróżnionych zostało 96 firm. GAZ-SYSTEM S.A. ponownie znalazł się w gronie organizacji odnoszących sukces biznesowy i jednocześnie będących angażującym miejscem pracy.