Future w ING – nowe konto wspierające zrównoważony rozwój

20 września 2023

Dotyczy firmy: ING Bank Śląski,

ING wprowadził Konto Future do oferty dla klientów indywidualnych. Za każdy taki rachunek Bank będzie przekazywał 10 zł każdego miesiąca na projekt wspierający zrównoważony rozwój. To element realizowanej przez bank strategii ESG „Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność”.

Klient może wybrać jeden z 3 projektów realizowanych przez partnerskie fundacje. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze chce ocalić najdziksze miejsca w Polsce, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działa na rzecz lepszej ochrony ekosystemów w których żyją wilki, rysie i niedźwiedzie. Prowadzony przez nią projekt „Mikro rezerwaty” ma na celu stworzenie 30 mikro-rezerwatów dla rzadkich gatunków ptaków, w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski.

Fundacja Kwietna dba o zachowanie naturalnej bioróżnorodności i wprowadza do polskich miast rozwiązania przyjazne naturze. Podnosi też stan świadomości ekologicznej w społeczeństwie i edukuje. Realizowany przez nią „Ogród biocenotyczny” to miejska przestrzeń publiczna o charakterze proekologicznym. Przekazane wsparcie finansowe pomoże fundacji stworzyć taki ogród o powierzchni 200 m2 w wybranym mieście.

Trzeci projekt jest prowadzony przez Fundację Grunt Od Nowa. Jej działalność skupia się na poprawie stanu gleb w Polsce. Regeneruje i ożywia tereny zielone w miastach i wspiera gospodarstwa rolne w zielonej transformacji. Jej projekt – Miejska wyspa ciepła w formie lasu kieszonkowego, tworzy strefy chłodu i chroni zasoby wodne w wybranym mieście.

Po zakończeniu zbiórki na projekt i jego realizacji klient otrzyma podsumowanie z efektami działań. Dodatkowo, bank deklaruje, że równowartość pieniędzy, które gromadzą klienci na tym koncie, przeznaczy na finansowanie budynków, które mają mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Rachunek może być wspólny, co oznacza, że może korzystać z niego również dodatkowa osoba wskazana przez posiadacza, a także może zostać udzielone pełnomocnictwo do jego prowadzenia. Istnieje możliwość powiązania konta z rachunkiem oszczędnościowym Smart Saver, z którego klient może również zrealizować przelew na wybrany projekt wspierający zrównoważony rozwój, przyspieszając jego realizację.

Więcej o strategii ESG i działaniach banku w obszarze zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie.

Źródło: inf. pras.