Fundacja PZU i Szlachetna Paczka razem już trzeci rok

4 stycznia 2016

Dotyczy firmy: PZU,

W 2015 roku Szlachetna Paczka połączyła blisko milion osób. Wartość prezentów przekazanych przez Polaków sięgnęła 54 milionów złotych. Tym samym Paczka na dobre stała się przedświąteczną tradycją w naszym kraju. Wśród zaangażowanych w tegoroczną, piętnastą edycję imprezy, nie zabrakło Fundacji PZU oraz pracowników PZU z całej Polski.

Tylko w tym roku wsparcie finansowe Fundacji PZU pozwoliło na przeszkolenie 630 liderów Szlachetnej Paczki w ponad 607 rejonach w całej Polsce. To od lidera tak naprawdę zaczyna się Paczka – ich odpowiednie przygotowanie jest jednym z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu projektu. Liderzy wolontariatu zarządzają strukturą ponad 13 000 wolontariuszy, którzy we współpracy z 900 tysiącami darczyńców przygotowali dedykowaną pomoc o wartości 54 milionów zł dla 20 771 rodzin w całej Polsce.

„Paczkę” wspierają także zwykli pracownicy PZU, którzy od lat angażują się w pomoc na wiele sposobów – są wolontariuszami, liderami, darczyńcami. Tylko w tym roku 76 liderów PZU zgromadziło wokół siebie 2537 osób, które przygotowały pomoc o wartości ok. 160 000 złotych dla 82 rodzin.

Fundacja PZU jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 2013 r. Obydwie organizacje połączyła idea mądrego pomagania, które oparte jest na diagnozie społecznej, angażuje wielu partnerów, darczyńców i wolontariuszy, a także, poza doraźną pomocą, oferuje systemowe rozwiązania pozwalające na długofalowość działań i zapewniające ich trwałe efekty. Dzięki współpracy każdego roku Paczka osiąga coraz lepsze wyniki, a odpowiednio przygotowane do roli lidera osoby, zostają wyposażone w kompetencje niezbędne do koordynowania wolontariatem w całej Polsce.