Fundacja Orange przyznała granty na realizację innowacyjnych działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży

11 grudnia 2012

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Dzięki połączeniu wrażliwości społecznej z kulturą i nowymi technologiami powstały oryginalne projekty edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Fundacja, w ramach programu Akademia Orange, wspiera ich pomysłodawców – 45 najlepszych inicjatyw z całej Polski zostało nagrodzonych grantami na łączną kwotę 900 tysięcy złotych. Dzięki temu przez sześć kolejnych miesięcy dzieci i młodzież będą podążać nowymi ścieżkami kultury, a także samodzielnie ją tworzyć.

Adresatami nagrodzonych projektów są młodzi ludzie z różnorodnych środowisk. W Akademii Orange, pod okiem doświadczonych animatorów, odkrywają swoje talenty, czerpią z nowoczesnych form edukacji oraz zdobywają umiejętności, które pomagają przełamywać bariery społeczne.

Akademia Orange ma formułę otwartego konkursu grantowego. O środki na realizację projektów mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły, biblioteki i inne. Zwycięskie inicjatywy wyłoniła Kapituła Akademii Orange w składzie: prof. dr hab. Barbara Fatyga – antropolog kultury, Wojciech Krukowski – wieloletni dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, Ewa Zadrzyńska – reżyser, dr Przemysław Kieliszewski – dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu, Edwin Bendyk – dziennikarz, specjalista od nowych technologii, dr Alek Tarkowski – koordynator projektu Creative Commons Polska oraz Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange.

Nagrodzone inicjatywy cechują się niestandardowym podejściem do pracy z dziećmi i młodzieżą, odkrywczymi pomysłami na twórcze wykorzystanie nowych technologii i zaangażowanie społeczności lokalnych. Będą realizowane w partnerstwach, czyli przez minimum dwie organizacje, by dzięki wymianie doświadczeń i łączeniu różnych umiejętności, tym skuteczniej zainspirować młodych do twórczych działań. W ramach IV edycji Akademii Orange staną się oni reżyserami, muzykami, projektantami, fotoodkrywcami czy nowoczesnymi etnografami, by zmieniać na lepsze nie tylko swoje życie, ale też rzeczywistość lokalną.  W ramach projektów powstaną między innymi muzeum street artu, ogródek dźwiękowy, wstawy interaktywne, murale, pogotowie kulturalne, radiostacje młodych, interaktywne gry miejskie, cyfrowy zbiór grebsenis, nowe instrumenty, roboty artystyczne i wiele innych.

Dotychczas w Akademii Orange zrealizowano 126 projektów edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 15 000 dzieci i młodzieży.  Na ich podstawie powstały nowatorskie, inspirujące materiały dydaktyczne w formie publikacji, materiałów on-line, scenariuszy zajęć itp. Akademia Orange popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych, dlatego też wszystkie te treści są dostępne na licencji Creative Commons. Oznacza to, że każdy ma prawo i swobodę korzystania z nich, ulepszania i dzielenia się nimi przy zachowaniu pewnych praw autorskich. Fundacja Orange zaprasza do inspirowania się nimi w realizacji własnych działań.

Pełna lista laureatów IV edycji Akademii Orange dostępna jest także na www.akademiaorange.pl.

Źródło: Materiały prasowe