Fundacja LOTTO Milion Marzeń pod szczęśliwą gwiazdą

4 lutego 2013

Wraz z nadejściem nowego roku Fundacja Milion Marzeń zmieniła nazwę na Fundacja LOTTO Milion Marzeń, by podkreślić bliski związek ze swoim Fundatorem. Modyfikacji uległ także logotyp Fundacji. Fundacja rozszerzy też zakres swoich działań o obszary wspierane dopłatami przez Totalizator Sportowy. Uruchomiony zostanie program sportowy, mający za zadanie popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży oraz program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów.

Fundacja korporacyjna Totalizatora Sportowego została powołana w grudniu 2009 roku. Jej funkcjonowanie wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności spółki w zakresie zaangażowania społecznego w obszarach takich jak sport, kultura, bezpieczna rozrywka oraz wolontariat pracowniczy, realizowany przez pracowników LOTTO na terenie całej Polski. Decyzja o zmianie nazwy oraz elementów identyfikacji wizualnej ma podkreślić  związek Fundacji z jej Fundatorem.

– Dotychczasowa nazwa Fundacji nie wskazywała jednoznacznie na tak bliskie powiązanie z Totalizatorem Sportowym. Tymczasem nasz Fundator to bardzo dobra, rzetelna, polska marka z wieloletnią tradycją. Wierzymy, że przeprowadzone zmiany to milowy krok w budowaniu tożsamości i wizerunku Fundacji – tłumaczy Anna Zawadzka, Prezes Fundacji.

Jako pierwsza została zmieniona nazwa Fundacji. Za dodanym słowem „LOTTO” kryją się wszystkie wartości wypracowane przez Totalizator Sportowy w ciągu ostatnich 55 lat. To także szereg pozytywnych skojarzeń oraz miliony zrealizowanych marzeń, zarówno poprzez indywidualne wygrane w grach i loteriach, działania sponsorskie LOTTO, jak też środki z dopłat przekazywanych przez Totalizator Sportowy na sport, kulturę i zdrowie. – Produkty LOTTO dają szansę na spełnienie marzeń, podobnie jak aktywność społeczna Fundacji – tłumaczy Anna Zawadzka. – Nowa nazwa, Fundacja LOTTO Milion Marzeń, to wyraźny przekaz, że dzięki Totalizatorowi Sportowemu wygrywamy wszyscy – kontynuuje Prezes Fundacji. Zmianie uległ także logotyp Fundacji, do którego dodano charakterystyczną dla marki LOTTO gwiazdkę – tutaj w formie różdżki, przynoszącej skojarzenie ze spełnianiem marzeń.

Przeprowadzony rebranding odzwierciedla zmiany w strategii Fundacji. Działania Fundacji będą dopełniały i wzbogacały zaangażowanie społeczne Totalizatora Sportowego. – Widzimy w społeczeństwie potrzebę rozwoju kulturalnego i sportowego. A jako że naszą misją jest wspieranie Polaków w drodze do szczęśliwego życia, aktywnie odpowiadamy na te zapotrzebowania – wyjaśnia Prezes Anna Zawadzka.

Źródło: Materiały prasowe