Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wyróżniona za wspieranie przedsiębiorczości

20 listopada 2014

Dotyczy firmy: Citi Handlowy,

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy została laureatem konkursu „Twarze Przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Nagroda została przyznana w kategorii „Instytucja wspierająca przedsiębiorczość”. O zwycięstwo ubiegało się 10 instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, które swoim działaniem wspierają rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej.

Konkurs „Twarze Przedsiębiorczości” realizowany jest w ramach VII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest on kontynuacją kampanii społecznej o tej samej nazwie zainicjowanej w lipcu tego roku. Nagrody w konkursie przyznawane są jeszcze w dwóch innych kategoriach:
„Młody Przedsiębiorca” (dla właścicieli firm poniżej 30. roku życia, którzy prowadzą działalność krócej
niż 6 lat) oraz „Firma wspierająca młodych” (adresowana do przedsiębiorstw, które dbają o zatrudnienie
i rozwój pracowników poniżej 30. roku życia).

Wyróżniona w konkursie Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy działa już od 10 lat w obszarze wspierania przedsiębiorczości. W swojej ofercie programowej w tym zakresie posiada 5 projektów, które rocznie trafiają do 22 000 osób z różnych grup odbiorców. Jej działania obejmują przekazywanie wiedzy
z obszaru przedsiębiorczości, promocję mikroprzedsiębiorstw, kreowanie nowych miejsc pracy, a także wspieranie zarówno startupów, jak i firm, które podbijają rynki zagraniczne.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Przedsiębiorczość to kluczowy obszar służący rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Potencjał, jaki drzemie w Polakach jest ogromny, co zresztą pokazują kolejne edycje i sukcesy naszych projektów – mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Wizytówką Fundacji jest konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”, który w tym roku obchodził jubileusz.
W ciągu dziesięciu lat o zwycięstwo w konkursie rywalizowało ponad 2000 firm, z czego 103 zostały nagrodzone. Wśród nich znajdują się podmioty, które odniosły także sukces międzynarodowy.
Przykładem takiej firmy jest zwycięzca IX edycji – Digital Core Design specjalizujący się w projektowaniu nowoczesnych procesorów i układów scalonych, które działają już w 270 milionach urządzeń na całym świecie.

Ponadto w ciągu dwóch lat w ramach programu „Być Przedsiębiorczym”, współorganizowanego
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przekazywaliśmy wiedzę i praktyczne narzędzia
z zakresu prowadzenia własnego biznesu. Odbiorcami projektu było blisko 20 000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Co roku prawie 500 studentów i absolwentów szkół wyższych uczestniczących w projekcie „Business Startup” ma niepowtarzalną możliwość przetestowania swoich biznesowych pomysłów. Program realizowany od trzech lat wspólnie z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości pozwala młodym ludziom z całej Polski założyć własną firmę i zmierzyć się
z konkurencją rynkową. W bieżącym roku do portfela programowego Fundacji dołączyły dwa nowe projekty. Do pierwszej edycji programu „Biznes w Kobiecych Rękach”, organizowanego we współpracy
z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet, zgłosiło się 200 pań. Projekt ma na celu nie tylko udzielenie merytorycznego wsparcia uczestniczkom w rozpoczęciu działalności gospodarczej, ale także stworzenie klastra firm kobiecych na terenie aglomeracji warszawskiej. Zwieńczeniem działań na polu przedsiębiorczości jest „Nagroda Emerging Market Champions”, której celem jest promocja polskich firm zdobywających rynki zagraniczne.

Celem organizatorów konkursu „Twarze Przedsiębiorczości”, Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, działanie na rzecz zwiększania wiedzy
i umiejętności Polaków w tym zakresie, wsparcie wspólnot lokalnych, poprawa sytuacji młodych oraz osób wykluczonych z rynku pracy. Impulsem do powstania Fundacji był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który obchodzony jest w 143 państwach świata. Jest to międzynarodowe wydarzenie organizowane od 2008 roku, które ma na celu stworzenie korzystnego klimatu dla postaw przedsiębiorczych oraz środowiska społecznego przyjaznego młodym, kreatywnym ludziom.

Źródło: informacja prasowa