Fundacja KPMG w Polsce wspiera edukację młodych ludzi w czasie pandemii

28 maja 2020

Dotyczy firmy: KPMG,

W związku z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej nakładającego obowiązek nauki zdalnej, Fundacja KPMG w Polsce wspiera szkoły w tym trudnym okresie i udostępnia sprzęt komputerowy z dostępem do internetu dla najbardziej potrzebujących uczniów. Równocześnie firma doradcza KPMG wspiera pracowników ochrony zdrowia. W tym celu Fundacja KPMG zakupiła sprzęt do laboratorium zajmującego się diagnostyką i badaniami nad koronawirusem oraz maski ochronne dla personelu medycznego.

KPMG świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego, a wiedza jest jedną z kluczowych wartości dla firmy, dzięki której możliwy jest rozwój zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych jednostek. Misją Fundacji KPMG jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, którzy wykazują ponadprzeciętne zdolności i chęci do nauki jednocześnie nie posiadając odpowiedniego zaplecza finansowego. W sytuacji kiedy szkoły są zamknięte, a lekcje prowadzone są zdalnie, Fundacja chciała wesprzeć uczniów w równym dostępie do edukacji. Zapewnienie młodym ludziom równego dostępu do edukacji ma realny wpływ na przyszłość nas wszystkich.

W kwietniu i maju br. Fundacja KPMG udostępniła 300 laptopów wraz z dostępem do internetu ponad 40 szkołom, głównie z województwa warmińsko-mazurskiego. Sprzęt trafił do uczniów z rodzin wielodzietnych lub borykających się z problemami finansowymi. Dzięki temu uczniowie mogą sprawnie uczyć się na odległość i podnosić kompetencje cyfrowe. Co więcej, są zmotywowani do zdobywania wiedzy oraz rozwijania zdolności i zainteresowań.

W ramach walki z pandemią koronawirusa Fundacja KPMG zakupiła również sprzęt do laboratorium zajmującego się diagnostyką i badaniami nad COVID-19 oraz wspiera polskie szpitale poprzez zakup materiałów ochronnych dla personelu medycznego.

źródło: mat.pras.