Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera integrację polsko – ukraińską

14 czerwca 2022

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” już po raz trzynasty przyznała granty w organizowanym konkursie „Fabryka Pomysłów”. W tym roku lokalne organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne będą mogły zrealizować, dzięki dofinansowaniu Fundacji, 12 projektów wspierających włączenie uczniów i uczennic z Ukrainy do polskiego systemu edukacji.

Organizacje pozarządowe i placówki oświatowe mogły ubiegać się o wsparcie w kwocie do 8 tys. zł na realizację projektów w lokalizacjach, w których CEMEX Polska prowadzi działalność. Dzięki przyznanym grantom partnerzy społeczni Fundacji CEMEX przeprowadzą działania, których celem będzie wspieranie integracji polskich i ukraińskich środowisk, a także włączenie uczniów z Ukrainy do polskiego systemu edukacji.

Wśród projektów, które otrzymały granty znalazły się m.in. warsztaty tematyczne, podczas których dzieci i młodzież będą angażowane w działania edukacyjno-integracyjne w dziedzinach sportu, tańca, kultury, czy kuchni regionalnej. Dzięki wspólnemu uczestniczeniu w zajęciach muzycznych, teatralnych, czy kulinarnych dzieci będą mogły poznać wzajemnie siebie i swoją kulturę. Uczestnicy i uczestniczki projektów będą mogli skorzystać także m.in. z zajęć terapeutycznych ze specjalistami z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, psychologii.

– Od początku wojny w Ukrainie Fundacja CEMEX aktywnie wspiera działania lokalnych społeczności na rzecz uchodźców i uchodźczyń. Zgodnie z profilem naszej Fundacji, angażujemy się przede wszystkim w aktywności na rzecz dzieci i młodzieży. Zależy nam, żeby nasze działania wobec kryzysu uchodźczego miały charakter długofalowy i przyczyniały się do systemowego rozwiązania problemu. Stąd decyzja, aby tegoroczny konkurs dedykować wsparciu naszych gości i przyjmujących ich społeczności w procesie integracji – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” organizuje konkurs grantowy od 2009 roku. W tym czasie do Fundacji wpłynęło ponad 3 tys. wniosków, dzięki którym zrealizowano kilkaset inicjatyw z obszaru ochrony środowiska, zdrowia, edukacji i sportu, wspierających lokalne społeczności wokół zakładów należących do CEMEX.

Źródło: inf. pras.