Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku

12 marca 2019

Rozpoczął się 19. rok działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej w Polsce organizacji zajmującej się upowszechnianiem koncepcji CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Jak co roku, Forum planuje szereg aktywności skierowanych zarówno do środowiska biznesowego, jak i wszystkich osób zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu. W najbliższych miesiącach planowane są nowe publikacje, wydarzenia i konkursy. Wszystkie informacje dotyczące działań FOB oraz CSR publikowane są na bieżąco w portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2019 from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu
Pobierz prezentację Forum Odpowiedzialnego Biznesu >> 

– W rok 2019 Forum Odpowiedzialnego Biznesu wchodzi z nową strategią – dokumentem wyznaczającym na najbliższe 3 lata najważniejsze kierunki działań naszej organizacji – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Na nasze aktywności staramy się patrzeć długofalowo, więc już teraz zaczynamy przygotowywać się do obchodów 20-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu i do kolejnych Targów CSR, które odbędą się w 2020 roku. Oczywiście przez cały najbliższy rok zapraszać będziemy także do innych ciekawych inicjatyw i projektów rozwijających CSR w Polsce.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, także podsumowuje ubiegły rok i wymienia najważniejsze inicjatywy planowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najbliższe miesiące:

– Za nami rok intensywnych działań – 7. Targi CSR, obchody 100-lecia praw wyborczych kobiet, liczne spotkania, publikacje i szkolenia. Nie zwalniamy jednak tempa i na następne 12 miesięcy Forum Odpowiedzialnego Biznesu planuje kolejne aktywności. Nie zabraknie organizowanych już od ponad 10 lat konkursów, takich jak Raporty Społeczne czy Pióro odpowiedzialności. Przed nami też kolejny – siódmy już – Ogólnopolski Dzień Różnorodności i nowe publikacje. A pod koniec marca zaprezentujemy kolejne wydanie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, na co już teraz serdecznie zapraszam – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wydarzenia

Forum Odpowiedzialnego Biznesu co roku organizuje szereg spotkań skierowanych do firm zaangażowanych w Program Partnerstwa FOB, sygnatariuszy Karty Różnorodności, Ambasadorów CSR skupionych w Lidze Odpowiedzialnego Biznesu, jak również wydarzeń otwartych. Starając się odpowiadać na potrzeby różnorodnych odbiorców, organizowane przez FOB spotkania mają zarówno formę konferencji, jak i webinarium czy debat online. I właśnie taka debata online, zorganizowana 14 lutego w ramach premiery publikacji poświęconej zarządzaniu różnorodnością z okazji urodzin Karty Różnorodności, otworzyła kalendarz ogólnodostępnych inicjatyw FOB.
Oglądaj zapis debaty >>

Marzec to z kolei miesiąc, w którym co roku publikowany jest największy w Polsce przegląd działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w Polsce. Premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” będzie miała miejsce 28 marca.

Kolejne duże wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbędzie się w maju, kiedy to po raz 7. zorganizowany zostanie Ogólnopolski Dzień Różnorodności. W październiku ogłosimy wyniki konkursu Raporty Społeczne.

Konkursy

9. edycja „Pióra odpowiedzialności”, 13. edycja konkursu Raporty Społeczne i 3. odsłona – przyznawanej co dwa lata – Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” – to tegoroczne plany konkursowe FOB. Trwa także skierowany do uczniów i studentów 8. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR.

Publikacje

Nieodłącznym elementem działań FOB, jako organizacji eksperckiej i edukującej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, są wydawane co roku publikacje – zarówno kolejne odsłony serii wydawniczych (Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”), jak i materiały poświęcone bieżącym istotnym zagadnieniom branżowym. W tym roku przeprowadzone zostaną też badania dotyczące zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce i opracowany raport z ich wyników.

Programy FOB

Działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu opiera się o prowadzone programy, skierowane do przedstawicieli biznesu (Program Partnerstwa, Karta Różnorodności), instytucji z otoczenia biznesu, NGO, samorządów (Karta Różnorodności, szkolenia) oraz środowiska akademickiego (Liga Odpowiedzialnego Biznesu). Wszystkie bieżące informacje o działaniach stowarzyszenia można znaleźć na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl oraz na stronach poświęconych działaniom poszczególnych projektów.

Program Partnerstwa: odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/na-czym-polega
Karta Różnorodności: www.kartaroznorodnosci.pl
Liga Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl/lob
Szkolenia: odpowiedzialnybiznes.pl/szkolenia
Baza wiedzy o CSR: odpowiedzialnybiznes.pl/baza-wiedzy-o-csr/

Źródło: inf. własna