Forum Odpowiedzialnego Biznesu stworzyło stronę z inicjatywami organizacji pozarządowych wspierającymi walkę z pandemią

6 maja 2020

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach akcji #NGOReagujeOdpowiedzialnie uruchamia na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl podstronę, aktualizowaną o informacje na temat zaangażowania organizacji pozarządowych w pomoc osobom, organizacjom i instytucjom, które szczególnie odczuły skutki obecnej sytuacji. Stowarzyszenie chce w ten sposób upowszechniać inicjatywy społeczne realizowane przez sektor NGO w ramach walki z pandemią koronawirusa. To inicjatywa, która, zdaniem ekspertów FOB, może ułatwić biznesowi szukanie nowych partnerstw z organizacjami, które obecnie są najbardziej aktywne, by w ten sposób jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania dzisiejszej trudnej rzeczywistości.

Przejdź do podstrony >>

Według badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz portal ngo.pl 60 proc. organizacji pozarządowych zawiesiło wszystkie lub większość dotychczasowych działań w czasie trwania pandemii. Tymczasem organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – między innymi chorych, seniorów a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, instytucji kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Upominają się o osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności, ofiary przemocy i uchodźców. Aby prowadzić te inicjatywy, organizacje pozarządowe potrzebują wsparcia. Z tego powodu Forum Odpowiedzialnego stworzyło na portalu odpowiedzialnybiznes.pl specjalną podstronę, która będzie służyć jako platforma gromadząca i promująca akcje na rzecz walki z pandemią, realizowane przez sektor NGOs.

  Kiedy tak wiele inicjatyw społecznych zostało wstrzymanych, tym bardziej należy docenić organizacje, które w tak trudnej rzeczywistości niosą pomoc i wsparcie. Chcemy pokazywać pozytywne przykłady współpracy i zaangażowania. Podstrona będzie również przydatna dla osób-wolontariuszy, którzy w tym czasie również poszukują możliwości włączenia się w różne akcje pomocowe. Może służyć jako źródło wiedzy dla potencjalnych beneficjentów. Uważamy, że to przede wszystkim doskonałe narzędzie – inspiracja dla biznesu. Otwartego na pozyskanie partnerów społecznych, mających kompetencje do skutecznego odpowiadania na wyzwania społeczne dzisiejszej, trudnej  rzeczywistości,  szukającego możliwości  wspólnej, międzysektorowej  realizacji kolejnych projektów na rzecz otoczenia, z zakresu odpowiedzialności społecznej w czasie pandemiimówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przejdź do podstrony >>

Podstrona dotycząca akcji #NGOReagujeOdpowiedzialnie będzie aktualizowana przez zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Eksperci i ekspertki organizacji poddadzą weryfikacji i selekcji nadesłane inicjatywy, które organizacje pozarządowe mogą zgłaszać na adres e-mail: biuro@fob.org.pl (w tytule należy wpisać “#NGOReagujeOdpowiedzialnie”). Hasztag #NGOReagujeOdpowiedzialnie może być również wykorzystywany przez organizacje społeczne do oznaczania w mediach społecznościowych wpisów i materiałów dotyczących prowadzonych inicjatyw.

#NGOReagujeOdpowiedzialnie to kolejna odsłona akcji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ukazująca dobre praktyki podejmowane w przestrzeni społeczno-gospodarczej w ramach walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Z kolei szereg inicjatyw biznesowych prezentowanych jest w ramach akcji #BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Dowiedz się więcej >>

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło także prezeski i prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach, wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Czytaj więcej >>