Forum Odpowiedzialnego Biznesu poszukuje koordynatora/ki ds. finansowo-administracyjnych

10 lutego 2014

Forum Odpowiedzialnego Biznesu poszukuje pracownika do pracy na stanowisku  koordynatora/ki ds. finansowo-administracyjnych. Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu!

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w finansach – budżetowanie, relokacje środków, kwalifikowanie kosztów, gospodarka środkami finansowymi, raportowanie finansowe,
 • doskonała znajomość programu Excel,
 • doświadczenie we współpracy z księgowością – przygotowywanie dokumentacji finansowej (dekretacja i akceptacja dokumentów), umiejętność czytania bilansów,
 • doświadczenie w tworzeniu budżetów projektów i całej organizacji,
 • umiejętność rozliczania projektów grantowych (ze środków unijnych i innych źródeł),
 • doświadczenie w zarządzaniu biurem,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność,

Mile widziane:

 • doświadczenie we współpracy z biznesem,
 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej,
 • znajomość specyfiki finansowej NGO prowadzącej działalność gospodarczą,
 • znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa pracy,
 • umiejętność korzystania z programów księgowych (np. Hansa),
 • znajomość tematyki CSR,
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

1. Zarządzanie finansami, m.in. :

 • budżetowanie strategii, planów oraz aplikacji grantowych,
 • raportowanie finansowe do interesariuszy – darczyńców, partnerów, grantodawców oraz wewnętrznie do WZ, zarządu oraz pracowników/czek,
 • monitoring wydatków i przychodów zaplanowanych w budżecie,
 • dokonywanie płatności i prowadzenie kasy,
 • dekretacja dokumentów finansowych i współpraca z biurem księgowym,
 • obsługa finansowa projektów (budżety, monitoring, sprawozdawczość),
 • przygotowywanie faktur,
 • przygotowywanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie i rozliczanie delegacji,
 • kontakt w sprawie umów i płatności z partnerami, w tym windykacja należności,
 • nadzór nad zawieraniem i wykonywaniem umów z firmami partnerskimi.

2. Sprawy formalne, m.in.:

 • kontakty z urzędami, w szczególności z US, ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowywanie sprawozdań dla GUS-u (we współpracy z wicedyrektorką).

3. Zadania organizacyjne i administracyjne dotyczące pracy biura, m.in:

 • odbieranie telefonów i obsługa poczty mailowej stowarzyszenia,
 • zarządzaniem zaopatrzeniem biura w materiały biurowe, spożywcze i niezbędne wyposażenie, w tym oprogramowanie,
 • ubezpieczenie biura i dbanie o jego infrastrukturę.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w profesjonalnej organizacji pozarządowej zajmującej się społeczną odpowiedzialnością  biznesu,
 • miłą atmosferę i przyjazną pracownikowi kulturę organizacyjną,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • umowę o pracę na okres 1 roku na zastępstwo (po 3-miesięcznym okresie próbnym), z możliwością przedłużenia na kolejne lata,
 • wynagrodzenie brutto 4 – 4,5 tys. PLN.

Początek pracy: maj/czerwiec 2014

Szczególnie zachęcamy do aplikowania osoby w wieku 45+.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz rozwiązania zamieszczonego w załączniku zadania na adres rekrutacja@fob.org.pl do dnia 20  lutego 2014 roku.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).