Forum Odpowiedzialnego Biznesu na największych targach kolejowych

15 września 2017

Już 27 września, odbędzie się dyskusja pt. „Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym, czyli od społecznej odpowiedzialności do konkurencyjności” do udziału, której zaprasza Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma DB Cargo Polska. Panel będzie miał miejsce drugiego dnia Targów kolejowych TRAKO, 27 września, w godz. 13.00 – 15:00.

Szczegóły uczestnictwa w targach TUTAJ.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KOLEJOWYM TRANSPORCIE TOWAROWYM
OD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DO KONKURENCYJNOŚCI

Termin: 27 września 2017, godz.13.00-15.00

Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO / Gdańsk ul. Żaglowa 11, sala 1A

Cele panelu

  • Przekazanie uczestnikom informacji, jak sektor transportu kolejowego postrzega odpowiedzialność swoich działań dla gospodarki kraju, jakie działania podejmuje
    i jakie ma możliwości w obszarze zrównoważonego rozwoju.
  • Przeprowadzenie dyskusji o wyzwaniach społecznych, które wpływają na sektor.

Ramowy plan wydarzenia i zaproszeni prelegenci

  1. Wstęp – prof. dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  2. Jak wykorzystać dbałość o środowisko naturalne do budowania przewagi konkurencyjnej. Kierunki działania i możliwości w obszarze zrównoważonego rozwoju.
  • Maria Andrzejewska, Dyrektorka Centrum UNEP /GRID Warszawa
  • Jarek Król, Prezes Zarządu CTL Logistics
  • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej
  • dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański, Katedra Rynku Transportowego
  1. Wybrane wyzwania społeczne mające wpływ na rozwój branż, czyli kwestie bezpieczeństwa, luki pokoleniowej, zarządzania talentami oraz trybu szkolenia kadry na kolei.
  • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
  • Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska
  • dr Anna Jawor- Joniewicz, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych
  1. Istotne elementy rozwoju biznesu sektora transportu kolejowego i ich znaczenie
    dla gospodarki kraju, czyli świadomość i odpowiedzialność podejmowanych działań.
  • Rafał Rudzki, Deloitte Advisory
  • Maciej Danielewicz, Polska Agencja Prasowa
  • dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Dominika Bettman, Członkini Zarządu ds. Finansowych, Siemens Polska / Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  1. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

Konferencję poprowadzi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Źródło: TRAKOTARGI.AMBEREXPO.PL