Forum Odpowiedzialnego Biznesu na European SDG Summit 2020

29 października 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako krajowy partner CSR Europe aktywnie włączył się w organizację European SDG Summit 2020. Wydarzenie odbywa się pod hasłem “Impactful Partnerships to Build Back Better”, podkreślając znaczenie współpracy dla zrównoważonego rozwoju, co stało się szczególnie istotne w kontekście pandemii. SDG Summit odbywa się w dniach 26-30 października br. w formule online. W wydarzeniu może wziąć udział każda zainteresowana osoba po zarejestrowaniu się na stronie csreurope.org/european-sdg-summit-2020

W ramach trwającego właśnie SDG Summit, największego europejskiego wydarzenia poświęconego zrównoważonemu rozwojowi, ma miejsce 55 sesji online, w których bierze udział ponad 5000 uczestników. Spotkanie ma służyć współpracy zorientowanej na działanie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera inicjatywę, również jako współorganizator jednej z sesji panelowych poświęconych projektowi “Upskill 4 Future”. W debacie nt. wyzwań związanych z motywowaniem pracowników do podwyższania swoich kompetencji wzięła udział Agnieszka Bartnikowska, ekspert ds. zarządzania zmianą w BNP Paribas Bank Polska, który jest jedną z organizacji uczestniczących w projekcie “Upskill 4 Future”. Więcej na temat wydarzenia na stronie csreurope.org/european-sdg-summit-2020

Upskill 4 Future

Aby wesprzeć firmy w skutecznym reagowaniu na wyzwania związane z przyszłością pracy i podnoszeniem kwalifikacji pracowników, CSR Europe wraz z organizacjami partnerskimi, w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu J.P. Morgan prowadzi projekt “Upskill 4 Future”. Realizowany będzie przez 2,5 roku przez ponad 30 firm w 4 krajach – Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Polsce. Całość koordynowana jest przez CSR Europe, a w Polsce za realizację odpowiada FOB.

– Realizując w Polsce projekt “Upskill 4 Future” chcemy w jeszcze większym stopniu wesprzeć biznes w opracowaniu rozwiązań, które będą skuteczną odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy. Zmiany technologiczne w połączeniu z niekorzystną demografią mogą być problemem dla nieprzygotowanych na nie pracodawców i w konsekwencji negatywnie wpływać na spójność społeczną. Pandemia pokazała wiele słabości współczesnej gospodarki Polski i zdecydowanie przyspieszyła transformację cyfrową. Jest wielką szansą, ale może stać się też katalizatorem zmian przebiegających w sposób mało odpowiedzialny i zrównoważony. Tym bardziej istotne jest zapewnienie możliwości rozwoju zatrudnionym i dążenie do ochrony jak największej liczby miejsc pracy – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Za realizację projektu #Upskill4Future, razem z FOB, odpowiadają także inne wiodące organizacje biznesowe z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju: Fondation FACE, Forética, Impronta Etica, Sodalitas. Szczegóły na stronie CSR Europe >>