Forum Odpowiedzialnego Biznesu jednym z uczestników Enterprise 2020 Summit

12 listopada 2015

Tegoroczny szczyt Enterprise 2020 Summit odbędzie się 16-17 listopada w Centrum Sztuki BOZAR w Brukseli, a jego hasłem przewodnim będzie „The Future of Europe”. To wysokiej rangi wydarzenie będzie okazją do otwarcia międzynarodowej debaty na temat nie tylko przyszłości biznesu w Europie, lecz także najbardziej innowacyjnych rozwiązań związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem. Organizatorem wydarzenia jest CSR Europe, organizacja współpracująca z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Firmy i organizacje z całej Europy będą miały okazję zaprezentować się podczas dwudniowych targów w strefach „European village” i „Marketplace”. Na jednym ze stoisk Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie prezentowało dokonania własne oraz naszych parterów.

Przyczyną tegorocznego spotkania jest nie tylko celebracja jubileuszu 20-lecia CSR w Europie, lecz także chęć włączenia biznesu do aktywnego wspierania celów Europy na 2020 rok – poprzez wspólną pracę na rzecz wzrostu zatrudnienia, produktywności i odpowiedzialności społecznej.

Ważnym zagadnieniem będzie przyszłość młodych ludzi na rynku pracy, ich edukacja, możliwości rozwoju i zatrudnienia zgodnie z założeniami Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży. Podczas szczytu podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wykorzystanie innowacji w biznesie może przynosić korzyści dla społeczeństwa.

Szczyt jest wyjątkowym miejscem do dyskusji i inspirowania innowacyjnego podejścia do CSR w Europie, wykazując wartość zrównoważonego rozwoju jako czynnik wzrostu na naszym kontynencie. Jest kolejnym krokiem do zastosowania w praktyce Manifestu Enterprise 2020 zainaugurowanego w czerwcu tego roku na World Expo w Mediolanie.

Wydarzenie to będzie więc kolejnym ważnym krokiem w budowaniu nowej formuły ogólnoeuropejskiej współpracy międzysektorowej. Weźmie w nim udział ponad 500 uczestników, w tym prezesi firm i sieci biznesowych, przedstawiciele Unii Europejskiej oraz liderzy państw, reprezentanci organizacji pozarządowych i administracji publicznej, przedsiębiorcy społeczni, a także przedstawiciele regionalnych sieci CSR z Azji i obu Ameryk.

Na uczestników Enterprise 2020 Summit czekają interaktywne sesje konferencyjne oraz wykłady międzynarodowych ekspertów reprezentujących największe na świecie i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne. Dwudniowy szczyt będzie okazją do networkingu, poznania dobrych praktyk i wymiany inspirujących doświadczeń.

Więcej informacji o szczycie można znaleźć na http://enterprise2020summit.org/