Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjuje projekt badawczy o zrównoważonym śladzie cyfrowym

15 kwietnia 2021

Wpływ nowych technologii na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę to kwestie zyskujące coraz większe znaczenie także z perspektywy CSR. Czym więc jest zrównoważony ślad cyfrowy i jak mierzyć oddziaływanie firm w tym kontekście? Odpowiedzi na te pytania poszukuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w projekcie badawczym realizowanym w ścisłej współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz partnerami: Orange Polska i Santander Bank Polska. Oficjalna premiera projektu miała miejsce 15 kwietnia br. podczas ogłoszenia Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”.

Nowe technologie redefiniują kształt współczesnej gospodarki i zasady, na podstawie których funkcjonują społeczeństwa. Niosą ze sobą szereg korzyści, ale i wyzwań, istotnych także w kontekście środowiskowym czy klimatycznym. Kluczowego znaczenia, zwłaszcza z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu, nabierają identyfikacja i mierzenie śladu cyfrowego organizacji. Strategiczne podejście do tego zagadnienia może wesprzeć firmy w skutecznym i odpowiedzialnym zarządzaniu oddziaływaniem związanym z coraz częstszym sięganiem po nowe technologie.

Na czym jednak polega zrównoważony ślad cyfrowy i w jaki sposób można mierzyć oddziaływanie firm w tym kontekście? Odpowiedzi na te pytania postanowiło poszukać Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa w Polsce organizacja zajmująca się CSR i zrównoważonym rozwojem w kompleksowy sposób. Stowarzyszenie zainaugurowało więc nowy projekt badawczy, realizowany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz partnerami: Orange Polska i Santander Bank Polska.

Pierwszym z zadań, które postawili przed sobą inicjatorzy projektu, jest zdefiniowanie zrównoważonego śladu cyfrowego. W tym celu przeprowadzono analizę danych zastanych, a następnie zorganizowano sesje dialogowe z udziałem szerokiego grona interesariuszy, obejmującego m.in. przedstawicieli/ek środowiska akademickiego, sektora ICT, administracji i organizacji pozarządowych.

Obecnie trwają konsultacje w zakresie finalnej konceptualizacji pojęcia i uspójnienia jego zakresu. Po ich zakończeniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wraz z partnerami, zaprezentuje definicję zrównoważonego śladu cyfrowego. Przedstawione zostaną również wyniki sesji dialogowych z kluczowymi grupami interesariuszy.

Następnym etapem będą badania jakościowe i ilościowe, przeprowadzone z udziałem biznesu, konsumentów/ek i ekspertów/ek. W efekcie powstanie raport, który ma być wsparciem w opisywaniu i mierzeniu wpływu transformacji cyfrowej organizacji. Wyzwaniom związanym z mierzeniem zrównoważonego śladu cyfrowego poświęcona była rozmowa dr Aleksandry Stanek-Kowalczyk i dr. Wojciecha Kurowskiego z SGH w Warszawie, która odbyła się podczas premiery Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. Zapis rozmowy obejrzeć można m.in. na stronie FOB na Facebooku >>